Aleksandar P

Author archive

ЈНМВ/Д/6/2019 Jавнa набавкa мале вредности добара- компјутерске опреме, преносног рачунара и дрона

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени

Read more

Услуга изнамљивања путничких возила прилагођених теренском раду

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документација записник о отварању понуда извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор

Read more

услуга Организације смештаја, обезбеђивање исхране, услуга медијске комуникације и ПР-а за потребе археолошких истраживања на траси гасовода Јужни ток од Бугарске до Мађарске

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документацијаа Записник о отбарању понуда Иѕвештај о стручној оцнеи Одлука

Read more

ВИЗУЕЛНИ ИЗВОРИ У ФУНКЦИЈИ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Програм конференције:   Региструјте се за учешће на конференцији попуњавањем следећег формулара:

Read more