Јавне набавка мале вредности

Articles from this Category

Услуга изнамљивања путничких возила прилагођених теренском раду

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документација

Read more

ЈНМВ/У/2/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА САНАЦИЈА КАПИЛАРНЕ ВЛАГЕ И ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕВАСТЕ СКЕЛЕ НА РКЦ СВЕТОГ ТРОЈСТВА У ЧОКИ ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о извиду Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор

Read more

ЈНМВ/Д/1/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор

Read more

Јавна набавка мале вредности добара – погонског горива за моторна возила ЈНМВ/Д/1/2018

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 283-1/84 од 23.05.2018. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/1/2018 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода […]

Read more