Јавне набавка мале вредности

Articles from this Category

ЈНМВ/Д/6/2019 Jавнa набавкa мале вредности добара- компјутерске опреме, преносног рачунара и дрона

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени

Read more

Услуга изнамљивања путничких возила прилагођених теренском раду

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документација записник о отварању понуда извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор

Read more

услуга Организације смештаја, обезбеђивање исхране, услуга медијске комуникације и ПР-а за потребе археолошких истраживања на траси гасовода Јужни ток од Бугарске до Мађарске

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документацијаа Записник о отбарању понуда Иѕвештај о стручној оцнеи Одлука

Read more

ЈНМВ/У/2/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА САНАЦИЈА КАПИЛАРНЕ ВЛАГЕ И ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕВАСТЕ СКЕЛЕ НА РКЦ СВЕТОГ ТРОЈСТВА У ЧОКИ ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о извиду Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор

Read more

ЈНМВ/Д/1/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор

Read more