Műemlékek

Articles from this Category

LEDERER-KASTÉLY

Borovszki adatai szerint Csókát Marczibányi Lőrinc magyar földesúr vásárolta meg a kamarai javak első nyilvános licitációja során 1781-ben, amikor is 22 puszta került eladásra. A kastély építését a Marczibányi család kezdte meg, és a javadalmat egészen 1868-ig birtokolták, amikor is eladták Barber Ágoston és Kluseman kőbányai sörgyárosoknak. A birtok rövid idő múlva ismét gazdát cserélt, […]

Read more

A 13 KÚT

A XVIII. század utolsó harmadában, amikor Szabadka elnyerte a szabad királyi város címet, több kataszteri térkép is készült a városról és a környező pusztákról, így a Kelebiai pusztáról is. Az elsőt Kováts Károly Lipót készítette 1778-ban. Ezen a tanyák még nincsenek bejelölve, de a legfontosabb utak és elnevezéseik igen, köztük a ma is létező Krnajski […]

Read more

A SZENT ARKANGYALOK SZERB ORTODOX TEMPLOM

Az ikonosztázion a hagyomány szerint a Vojlovice monostorból érkezett, melynek túlontúl nagy volt. Igazi eredete tisztázatlan. Az ikonosztázion hátoldalán adatolták a keletkezés és a felújítások idejét, eszerint az ikonosztáziont 1752-ben festették, 1891-ben felújították, majd 1931-ben teljesen átfestették. Az első dátum pontatlan és a Szűzanya ikonjáról származik, ahol is arra a kapocsra van feljegyezve, amely a […]

Read more

A JÉZUS MENNYBEMENETELE SZERB ORTODOX TEMPLOM

Mennybemenetel temploma Szanádon a XVIII. század végén épült egyhajós épület barokk építészeti jellemzőkkel. A nyugati boltszakaszon galériát találunk, melynek az előcsarnok szerepet szánta a tervező. Négy öblösen ívelt boltszakasz formálja a naoszt. Az oldalsó oltárapszis az előkészületi helyet (protezisz) és a diakónusi ajtók hosszú sorait foglalja magába. Az oltár előterének és a trónszékeknek a fafaragványai […]

Read more

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

A római katolikus templomban négy jelentősebb festői alkotást tartanak számon. A Szűzanya születése, Schwartz József munkája, a főoltáron található. A kompozíció egy fekvő M betű formájára készült. Jobb oldalt, egy alacsony talapzaton nyitott ládikó látható, benne különféle apró üvegedényekkel. A bal oldalon, eltérő képsíkban Joákimot láthatjuk, amint imádkozva ül. Profilból mutatja, egy kicsi, karcsú, kerek, […]

Read more

A NOSZAI TANYA

A szomszédos Ludasi-sor hasonló tanyasi épületeivel összehasonlítva, a lakóépület, az istálló és a gabonatároló építésének ideje a XX. század elejére tehető. A többi épület később épülhetett. Az elsődleges lakóépület tornácos lehetett. A múlt század hatvanas éveiben a tornácból kamrát és előszobát csináltak. A tornác oszlopai közötti teret befalazták, és háromszárnyas ablakokat helyeztek el a falban. […]

Read more