Јавне набавке

Articles from this Category

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ/Д/2/2017 – погонско гориво за моторна возила

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 352-1/84 од 24.05.2017. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/2/2017 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода […]

Read more

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2017 – ливачки радови, Кикинда

Предмет јавне набавке мале вредности су – радови ливење рељефа од бронзе на Споменику жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди – друга фаза , Трг српских добровољаца.Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: IA41 Рок за подношење понуда је 02.02.2017.године до 11 часова. Документи за преузимање: Позив Конкурсна документација

Read more

Јавна набавка мале вредности – Услуга изнамљивање просторне цевасте скеле – РКЦ Чока

Наручилац позива: све заинтересоване понуђаче ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/У/3/2016 Предмет јавне набавке мале вредности је набавка – услуга изнамљивање просторне цевасте скеле, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Природа и обим услуге : изнамљивање и монтажа скеле у РКЦ Чока. Ознака из класификације делатности односно […]

Read more

Јавна набавка мале вредности, погонско гориво за моторна возила за потребе МЗЗСК

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 263-1/84 од 18.04.2016. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/2/2016 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода […]

Read more

Јавна набавка мале вредности/Р/5 – радови на санацији крова Оца Николаја у Башаиду

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 507-1/84 од 16.07.2015.. године Ред.бр. ЈНМВ/Р/5/2015 Наручилац позива: “Грађевинар„ Чеде Жице бр.40, Суботица “Eta interijer“ Трг цара […]

Read more

Јавна набавка мале вредности Д/4/2015 – погонско гориво за моторна возила

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 413-1/84 од 16.06.2015. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/4/2015 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода […]

Read more