Кањижа

Articles from this Category

ДВОРАЦ ГРОФА КАРАСА

Каштел Карас у Хоргошу саграђен је за чланова породице Карас, након што је пустара Хоргош 1764. године издвојена из Војне крајине. Једну половину поседа откупио је Мартонош, а другу су поделили Зигмонд Андрари и Миклош Карас, главни бележник Сегедина. Карас је 1751. године откупио Андраријев део и почео са насељавањем овог дела пустаре. Градња цркве […]

Read more

ВИЛА КАМАРАШ

Железничка станица крајем XIX века Хоргош-Камараш припадао је велепоседнику Гези Карасу (Кárász Gézа). После његове смрти је земљиште око уређеног парка и језера испарцелисано. Многе становнике Сегедина, најближег већег града је привукла лепота шуме на Камарашу, те ту граде летњиковце. Крајем XIV века су изграђене виле и неопходни купалишни објекти. Након Првог светског рата, Камараш-купалиште […]

Read more

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ХОРГОШ – КАМАРАШ

Железничка станица Хоргош Камараш је спратна зграда правоугаоне основе са приземним тремом-чекаоницом, подужно постављена уз пругу. Зграда железничке станице изграђена је 1887. године, две деценије након проласка првог воза пругом Суботица- Сегедин (1869. године), а упоредо са настанком излетишта Хоргош Камараш, насеља са низом летњиковаца на простору палићких винограда. У обликовању железничке станице се прожимају […]

Read more

МАГАЗИН ЗА ЖИТАРИЦЕ

Зграда је једноспратна, импозантног изгледа и складних пропорција. Сви елементи конструкције, како зидане, тако и дрвене, веома су масивни. Примарна конструкција грађена је опеком старог формата, а кровна конструкција и међуспратне конструкције ношене на стубовима су дрвене. Зграда има пет корисних етажа: подрум, високо приземље, први спрат, а под косим двоводним дрвеним кровиштем-прво и друго […]

Read more

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ЦРКВИНЕ, ТЕМПЛОМДОМБ

Локалитет се налази у атару села Хоргош, око 300 m северно од железничке пруге Суботица – Хоргош. Заштитним ископавањима откривени су темељи цркве са торњем који је призидан уз западни зид. Темељи храма рађени су у техници трпанца, од ломљеног камена везаног размућеном глином. На већем делу основе сачувана је само набијена глина са ситнијем […]

Read more