Кикинда

Articles from this Category

КУЋА У УЛИЦИ ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА

Стамбена зграда карактеристичан пример панонско-војвођанске куће. Саграђена је 1878. године. Припада типу „швапске куће” и има све њене одлике као што је улаз у кућу преко три степеника са улице. Са дворишне стране је гонг, са кога се улази у све просторије. У собама су пећи са банком, а у кухињи је зидани шпорет. Кућа […]

Read more

СУВАЧА

У Кикинди на углу Немањине и Моравске улице налази се сувача, сада једини објекат ове врсте у Војводини. Деветнаестог априла 1889. године Макса Адамов из Кикинде купио је од Паје Адамова из Кикинде за суму од триста форинти, празан плац, површине од 250 хвати и неколико година га искоришћавао као башту. Тачно после десет година […]

Read more

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ГАВРИЛА

Српска православна црква у Иђошу посвећена св. арханђелима Михаилу и Гаврилу, подигнута је 1787. година и грађена је од тврдог материјала на већ, према урбаријалном закону, одређеном месту. На њеној западној фасади забележене су две године значајне за подизање, прва већ горе наведена, а друга година обнове храма 1863. Њен изглед познобарокних и класицистичких карактеристика […]

Read more

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИШТЕ

Налази се око 7 km северозападно од Кикинде, у правцу Иђоша. То је утврђено насеље са бедемима од насуте земље, познато као „Словенски град”. Било је настањено још у неолиту, а са прекидима живот се одвијао све до раног средњег века. Остаци неолитског насеља констатовани су над самим ушћем речице, на најужој и највишој тачки […]

Read more

ЗГРАДА БИВШЕГ Н.О.О.

Зграда је подигнута 1834. у центру насеља, у духу класицизма. Приземна је, подужне правоугаоне основе. На главној фасади је троделном поделом зидног платна образован отворени трем, са четири стуба и два полустуба, као и два бочна ризалита које украшавају лизене. На бочним фасадама су троугласти забати са по два готска прозора између којих је смештен […]

Read more

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВ. ОЦА НИКОЛАЈА

Српска православна црква св. оца Николаја у Башаиду је саграђена 1833. године као једнобродна грађевина са звоником који се подиже из прочеља. Портик је компонован од четири дорска стуба надвишена тимпаноном и орнаментом у фризу, у виду триглифа и метопа. Бочне фасаде рашчлањене су пиластрима између којих су дубљи усеци у облику ниша са касетираним […]

Read more