Нови Кнежевац

Articles from this Category

ЗГРАДА БИВШЕГ Н.О.О.

У улици Маршала Тита (сада улица св. Саве) је објекат Месне заједнице, заштићен 1972. године. Градња објекта, тадашње општинске куће почиње 1840. а завршена је 1848. Основа објекта је „на лакат” са десним бочним дужим краком. Главна фасада, са тремом испред централног дела је окренута ка улици св. Саве. Зидана је од опеке, са малтерисаним […]

Read more

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ СИГЕТ АНКА

Археолошко налазиште „Сигет Анка” је моћно телечко насеље са настањивањем од раног бронзаног доба, до пуног средњег века. За очекивати је постојање старијих хоризоната, јер мања ископавања из 1890. године којим је руководио Рајзнер (две сонде 2 x 3) откривени су делови бронзанодопских кућа, као и седам гробова које је сврстао у паганске гробове X […]

Read more

КАПЕЛА СЕРВИЈСКИ

Под именом Сервијски живела је у Новом Саду цинцарска породица која је основала један од најранијих наших стипендијских фондова из чијих средстава је ишколовано много познатих чланова српске интелигенције. Преци Сервијских били су Ђурковићи, а често су се писали и Ђорђевићи. Браћа Аксентије и Манојло помињу се већ 1751. године као богати трговци, а тек […]

Read more

ОЛАЈНИЦА ИЗ ОБИЛИЋЕВА

Зграда је изграђена у стилу класицизма. У Новом Кнежевцу постојало је више олајница. До данас очувана је само олајница у власништву Кароља Чепеа. Ова олајница представља ретко сачувани, стари млински објекат, чији је некадашњи привредни значај био велики. Уље које је олајница производила, односно „олај„ био је важан за људску исхрану, јер је замењивао маст. […]

Read more

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВ.ЂОРЂА

Градња цркве започета 1847, а завршена 1858. године и носи стилске карактеристике класицизма. То је у основи једнобродна грађевина, једноставне архитектуре и без пластичне декорације. На прочељу је улаз маркиран плитким пиластрима који се јављају и на самим ивицама, као и на бочним фасадама објекта. Прозори су постављени високо и завршавају сегментним луком. Звоник кавадратне […]

Read more

ЗГРАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Градња каштела Малдегхема у Новом Кнежевцу јавља се на крају једне дуге градитељске праксе подизања велепоседничких домова у средишту великих имања. По основној концепцији припада репрезентативној градњи летњиковаца с краја XIX и почетка XX века грађених у тада доминантном стилу еклектике. При пројектовању свог дела архитекта је испоштовао све природне лепоте амбијента, уклапајући га у […]

Read more