LENIN PARK 13 SZÁM ALATTI HÁZ

2016. november 21.

Az épület 1898-ban épült az akkor legmodernebb gőzmalom tulajdonosa, Sümeghi Ferenc részére, Macskovics Titusz tervei alapján, aki az épületen neogótikus stílusjegyeket alkalmazott. A ház az utolsó épület a park északi szegélye mentén épült négy palota közül, a Lenin park sarkán (a Leovics-palota folytatásában a sarok után a Bosa Milićević utcába húzódik) és a vasúti pályaudvarra néz.

Az egyszintes, L-alaprajzú saroképület az utca rendezési vonalától beljebb húzódik, így előtte dekoratív kovácsoltvas kerítéssel elkerített előkertet alakítottak ki.

A tulajdonos egyet értett a tervezővel abban, hogy az épület díszítését középkori, gótikus motívumok alkossák, mivel a látszólagos gazdagság, mégha hamis anyagokból alakították is ki, a biztonság és társadalmi státus illúzióját keltették.

A Lenin parkra néző homlokzatot középrizalit hangsúlyozza, három hatalmas, csúcsíves boltívvel, kisebb kapubejárattal a földszint középső boltívében. A gótika függőlegességét kiemelő oszlopok visszafogottan jelölik a behúzott teraszt, amely fölé a torony emelkedik. Az ikerablakokat a földszinten szegmensíves lezárású ablakkeret övezi, kivéve a központi rizalit ablakait, amelyek azonosak a csúcsíves keretezésű emeletiekkel. Az ablakok T-tokosztásúak, csúcsíves részük pedig háromkaréjos osztatú.

Az épület földszinti sarokrészén bejáratot nyitottak (utólag, a gyógyszertár szükségleteire), míg az emeleti homlokzatot konzolos terasz töri meg, felette sudár piramis alakú torony, eternit héjazással.

A Bosa Miličević utcai homlokzatot enyhén kiugró középrizalit, ritmusos rendezésű, profilozott és csúcsíves lezárású, gótikus ikerablakok jellemzik. A középrizalit felett manzárdtető van.

A homlokzatot teljes hosszában vízszintes övpárkány futja végig, ami a gótikában szokatlan, bár igazolt az együtt egészet képező, és korábban, neo-reneszánsz stílusban épült Vermes- és Mamusich-paloták esetében.

Az épület díszítése a nyílászárók körül, a tornyon és a koszorúpárkányon hangsúlyos. A koszorúpárkányon gazdag növényi plasztikával ékített, a növényi díszítések között háromkaréjos motívummal dekorált konzol-sor fut. Ez a motívum jelenik meg a sarokfejezet oszlopfőin is, a bejárat felett pedig plasztikusan megformált groteszk, széttárt szárnyú állati alak ugrik ki. Mindez a „gótikus virágos kőpalástjának” hamis látszatát keltette, ami kielégítette a kor tehetősebb polgárainak és kézműveseinek az igényét.

Az épület udvari homlokzata egyszerűbb kidolgozású, különböző nyílászárókkal, egyedül az oldalszárny rizalitját uralja egy csúcsíves, hármas osztású ablak, mely felett megjelenik a négylevelű lóhere motívuma. A nyeregtetőt hódfarkú cserép fedi.