A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

2016. november 21.

A római katolikus templomban négy jelentősebb festői alkotást tartanak számon. A Szűzanya születése, Schwartz József munkája, a főoltáron található. A kompozíció egy fekvő M betű formájára készült. Jobb oldalt, egy alacsony talapzaton nyitott ládikó látható, benne különféle apró üvegedényekkel. A bal oldalon, eltérő képsíkban Joákimot láthatjuk, amint imádkozva ül. Profilból mutatja, egy kicsi, karcsú, kerek, empire stílusú asztalra támaszkodik. Jobbra, a távolban két nő látható félig térdeplő helyzetben. Oldalt egy nagy talpas edény, amely fölött egy asszony gyermeket tart, egy másik pedig vízzel locsolja a gyermeket. Balra, távolabb, egy nyoszolya, négyszögletes baldachinnal, rajta Anna, mögötte egy nő, aki étellel kínálja. Jobb oldalon, hátrébb, a nyoszolya mögött egy kis szekrény látható, rajta a törvény táblácskái. Fent az égen angyal, körülötte kisebb angyalok. A fény a Szűzanyára és a nők csoportjára árad. Az ágyon fekvő Annát szintén beragyogja, de a baldachin árnyéka eltakarja arcát. A festmény rajzolata könnyed, a textíliák dúsan redőzöttek. A belső tér piktúrája láthatóan klasszicista eljárású. Ez a kompozíció a megvilágítással és a részletek festői megmunkáltságával közvetve mutatja a festő elhivatottságát a barokk-klasszicista festészeti felfogásmód iránt.

Szűz Mária Jézussal, alkotója M. Klimo, aki láthatólag mesteri másolatot készített egy tisztán barokk kompozícióról.

Szűz Mária Jézussal, ismeretlen alkotó műve. A festő a vásznat tizenöt egyforma négyszögű mezőre osztotta, ezekben a nagy ünnepek jeleneteit és Krisztus szenvedéstörténetét ábrázolta. A kompozíció sokban hasonlít a XVIII. és XIX. század fordulóján alkotó hazai mesterek munkáihoz. Igen összetett kompozíciójú mű, a színek világosak, az ecsetvonásokon és a rajzolaton szemmel látható a barokk hatás. A kompozíció kiegyensúlyozottsága miatt kiemelkednek a következő jelenetek: Krisztus születése és mennybemenetele, a Szent Lélek alászállása, Krisztus a szentélyben és Krisztus megkorbácsolása.