Споменици културе Војводине

21. децембра 2018.

Апликација представља непокретна културна добра под заштитом на територији Међуопштинског завода за заштиту споменика из Суботице. У питању је укупно 154 културна добра на територији девет општина – Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Кањижа, Нови Кнежевац, Чока, Сента, Ада и Кикинда, категоризованих у три групе: непокретна културна добра, непокретна културна добра од великог значаја и непокретна културна добра од изузетног значаја. Културна добра под заштитом су разврстанa на просторно-историјске културне целине, археолошка налазишта, знаменита места и споменике културе.

Преузмите апликацију на Андроид уређај:

Преузмите апликацију на Apple iOS уређај: