ЈНМВ/Д/1/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

15. јула 2019.