AZ INTÉZETRŐL

Néhány szóval az Intézetről

“A szabadkai székhelyű Községközi Műemlékvédelmi Intézet a következő községek területén található műemlékek gondozásával foglalkozik: Ada-Mohol, Csóka, Topolya, Kanizsa, Kikinda, Kishegyes, Szabadka, Törökkanizsa és Zenta.
A történelem viharaiban a Bácska és Bánát északi területein létrejött települések ma az örökség kincsestárai. Mintha már eleve arra lettek volna ítélve, hogy a határmenti övezethez tartozzanak. Ezek a városok és falvak a katonai határőrvidék részét képezték, majd a huszadik század folyamán néhányszor a határnak egyik vagy másik oldalára kerültek. A terület lakossága népvándorlás útján, kolonizációval, betelepítésekkel került a vidékre, hogy aztán majd elüldözzék őket örökre. Mindezzel az örökség is keletkezett, majd elveszett. Még maguk a városok is a városiasodás, a fejlődés folyamatában elveszítették örökölt külalakjukat, elfojtották nyomait a civilizáció sarokköveinek.”

Bela Duranci

A Községközi Műemlékvédelmi Intézetet 1980. május 1-én három község: Zenta, Zombor és Szabadka határozata alapján alapították, mint Községközi Műemlékvédelmi Intézetet.

A szerbiai Kulturális Minisztérium 1995-ös döntése alapján az Intézet új fennhatósága alá újabb területek kerültek: Topolya, Kishegyes, Zenta, Ada, Kikinda, Törökkanizsa és Csóka.

Az Intézet területén 144 műemlék található, amelyek közül 50 jelentős műemlék és 7 kiemelt jelentőségű műemlék.

Az Intézet rendes tevékenységi körébe tartozik a terep felderítése, a műemlékek és a műemlék jellegű épületek értékfelmérése, az ehhez kapcsolódó dokumentáció összeállítása, védelem alá helyezési eljárások megindítása, a terület- és városrendezési tervek elkészítésének támogatása vélemények kiadásával, melyeket figyelembe vesznek a tervek végleges kialakításakor.
Technikai örökségvédelem alatt a konzerválást, restaurálást, rekonstrukciót és revitalizációt értjük, melyek kivitelezésére az Intézet kötelező felügyelete mellett van lehetőség.

A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet székhelye a Szabadság tér 1/3 alatt van és huszonhét alkalmazottja van.