AZ INTÉZET FELADATKÖREI

A kulturális javakról szóló törvény értelmében (Sl. glasnik RS, 71/94) a Községközi Műemlékvédelmi Intézet 9 község területén végzi munkáját. A törvény 10. bekezdése értelmében “A kulturális örökség védelmét és használatát ezek az intézmények végzik a törvény előírásai alapján”.

Az Intézet feladatkörei a kulturális hagyaték védelméről szóló törvény értelmében:

65. cikkely

 1. az előzetes védelem alatt lévő épületek kutatása és számbavétele
 2. műemlékek előterjesztése és meghatározása
 3. műemlékekkel kapcsolatos nyilvántartás és dokumentáció vezetése
 4. szakmai segítségnyújtás a műemlékek tulajdonosainak és használóinak
 5. felügyeli a műemlékek törvénynek megfelelő használatát
 6. műemlékekkel kapcsolatos intézkedések előírása és azok nyomon követése
 7. ingó kulturális javak gyűjtése, rendezése, őrzése, karbantartása és használata
 8. műemlékek technikai és fizikai védelmének kiviteleztetése
 9. műemlékekről és azok felújításáról szóló kiadványok megjelentetése
 10. műemlékek bemutatása, előadások és más művelődési-oktató események szervezése
 11. műemlékek védelmével kapcsolatos más feladatok, melyeket ez a törvény előír

75. cikkely

 1. kutatja az ingatlan kulturális javakat, valamint tanulmányokat, elemzéseket és projektumokat készít azokról a lehető legteljesebb védelem és használat érdekében
 2. részt vesz a területrendezési és urbanisztikai tervek elkészítésében, a rendelkezésére álló dokumentáció kiadásával és az azokhoz kapcsolódó feltételek kiállításával, valamint részt vesz a tervezetek vizsgálatában
 3. feldolgozza a műemlékekkel kapcsolatos intézkedések dokumentációját
 4. terveket készít műemlékeken történő munkálatokhoz és kivitelezi azokat a törvénnyel összhangban
 5. a műemlékek használatával és felújításával kapcsolatos védelmi eljárások alkalmazását ellenőrzi
 6. ezen törvény által előírt más feladatokat is ellát