Запослени

Општа служба

др Леда Шилинг етнолог

директор

+381 (0)63 1179 234

Фјодор Петров

правник

+381 (0)63 1125 405

Љиљана Булатовић

секретарица

+381 (0)63 1125 402
+381 (0)24 557 606

Јелисавета Рудић Вранић

шеф књиговодства

+381 (0)63 1125 401

Архитектонско одељење

Лука Аћимовић, дипл.инж.арх.

архитекта конзерватор

+381 (0)63 1179 106

мр Гордана Прчић Вујновић

архитекта конзерватор

+381 (0)63 1179 103

Александар Марковић, дипл.инж.грађ.

грађевинац конзерватор

+381 (0)63 1179 108

Ненад Михајловић

архитектонски техничар конзерватор

Виолета Матешић

архитектонски техничар конзерватор

Моника Шуић Хорват

архитектонски техничар конзерватор

Тимеа Нађ

архитектонски техничар конзерватор

Ивона Киш Малиновић

архитектонски техничар конзерватор

Лена Сабо Ђурановић

архитектонски техничар конзерватор

Саша Гредељевић

архитектонски техничар конзерватор

Истраживачко одељење

Геза Ваш

историчар

+381 (0)63 530 906

Горан Болић

сликар конзерватор

+381 (0)64 50 90 15

мр Александра Јефтић

сликар конзерватор

+381 (0)63 1125 404

Неда Џамић, МА

историчар уметности

+381 (0)63 1125 403

др Неда Мирковић Марић

археолог

+381 (0)63 1125 476

мr Маја Ракочевић Цвијанов

вајар конзерватор

+381 (0)63 1125 406

Жељко Вукелић

фотограф

+381 (0)63 1179 107

Слободан Злојић

возач, референт противпожарне заштите

+381 (0)63 1179 102