Запослени

Општа служба

др Леда Шилинг етнолог

директор

Фјодор Петров

правник

Љиљана Булатовић

секретарица

Јелисавета Рудић Вранић

шеф књиговодства

Архитектонско одељење

Лука Аћимовић, дипл.инж.арх.

архитекта конзерватор

мр Гордана Прчић Вујновић

архитекта конзерватор

Александар Марковић, дипл.инж.грађ.

грађевинац конзерватор

Ивона Киш Малиновић

архитектонски техничар конзерватор

Виолета Матешић

архитектонски техничар конзерватор

Лена Сабо Ђурановић

архитектонски техничар конзерватор

Моника Шуић Хорват

архитектонски техничар конзерватор

Тимеа Нађ

архитектонски техничар конзерватор

Саша Гредељевић

архитектонски техничар конзерватор

Истраживачко одељење

Геза Ваш

историчар

Горан Болић

сликар конзерватор

мр Александра Јефтић

сликар конзерватор

др Неда Мирковић Марић

археолог

Неда Џамић, МА

историчар уметности

мr Маја Ракочевић Цвијанов

вајар конзерватор

Слободан Злојић

возач, референт противпожарне заштите