Културна добра

МАПА ТЕРИТОРИЈЕ

коју покрива Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На територији Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица проглашено је 144 непокретних културних добара.

НКД – непокретно културно добро

По општинама

Ада - 6 НКД
Бачка Топола - 6 НКД
Кањижа - 6 НКД
Кикинда - 6 НКД
Мали Иђош - нема проглашених НКД
Нови Кнежевац - 6 НКД
Сента - 6 НКД
Суботица - 6 НКД
Чока - 6 НКД

По категоризацији

Непокретна културна добра – 87
Непокретна културна добра од великог значаја – 50
Непокретна културна добра од изузетног значаја – 7

ПО ВРСТАМА

ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ укупно 3
– просторно културно-историјске целине 2
– просторно културно-историјска целина од великог значаја 1
АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА укупно 5
– археолошка налазишта 2
– археолошка налазишта од великог значаја 3
ЗНАМЕНИТА МЕСТА укупно 6
– знаменито место 2
– знаменито место од великог значаја 3
– знаменито место од изузетног значаја 1
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ укупно 130
– непокретна културна добра 87
– непокретна културна добра од великог значаја 50
– непокретна културна добра од изузетног значаја 7