Nagykikinda község

A ČARNOJEVIĆ CSALÁD SÍRBOLTJA

A Čarnojević család köztiszteletét és hírnevét legismertebb tagjának, III. Arsenije pátriárkának köszönheti. A család egyik ágának tagjai (a Černović de Mača nemesi előnév birtokosai), 1797-ben települtek le Kisoroszban Pavle Čarnojević vezetésével. Egészen 1823-ig a család egy alacsony, sötét, nádfedeles vályogházban lakott, amely sokban hasonlított a szegény árendások házaira. A félig erődítményre hasonlító kastélyt, 1823-ban építették, […]

Read more

EGYKORI KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG ÉPÜLETE

Az épület 1834-ben épült a település központjában, a klasszicizmus szellemében. Földszintes, alapja hosszított téglalap. A főhomlokzaton, a felületkialakítás hármas tagozottságával egy nyitott előcsarnok került kialakításra négy oszloppal és két féloszloppal, valamint két sarokrizalittal, melyeket falsávok, lizénak díszítenek. Az oldalhomokzatokon háromszögű oromzatok két-két gótikus ablakkal, melyek között egy hasonló kidolgozású álablak van. Az észak-keleti oromfal alatt […]

Read more

GRADISTE RÉGÉSZETI LELŐHELY

A lelőhely Nagykikindától 7 km-re, észak-nyugatra található Tiszahegyes irányában. Földsáncolt, erődített településről van szó, amely úgy is ismert, mint a „szlovén város”. Már a neolitikum alatt lakott település volt, amelyben egészen a korai középkorig, kisebb-nagyobb megszakításokkal folyt az élet. A neolitikumi település maradványaira bukkantak a régészek a patak torkolatánál, Gradiste legkeskenyebb és legmagasabb pontjain és […]

Read more

HÁZ A PERO SEGEDINAC UTCÁBAN

Lakóépület, az alföldi-vajdasági lakóház jellegzetes emléke. A ház 1878-ban épült, és ún. „sváb” típusú ház, annak minden jellegzetességével, mint pl. háromlépcsős utcai bejárat. Az udvari részen található a gang, innen minden helyiségbe nyílt bejárat. A szobában padkás kályhák, a konyhában rakott sporhelt. A házban van még éléskamra, padlás, ahol a gabonát őrizték, melléképületek, valamint istállók […]

Read more

NAGYKIKINDA VÁROSMAGJA

A kultúrtörténeti téregység 1750 és 1754 között, a határőr-családok betelepülésével alakult ki. A település központja a nagy, ovális alakú mocsár körül alakult ki, melynek közepén egy alacsonyabb határdomb volt, és itt épült fel, félig földbe ásva, egy templomocska, keleti és nyugati oldalán temetővel. A templom előtt volt a főtér, ahol a piacokat tartották. A városmag […]

Read more

NAGYKIKINDAI KÖRZET SZÉKHÁZA

A Nagykikindai Körzet egykori magisztrátusának az épülete, a kúria, 1836 és 39 között épült a közigazgatási szolgálatok szükségleteire, míg a befejező munkák, mint pl. a Körzet kőből készült címerének beépítése és egyebek, 1841-ben fejeződtek be. A felépítésétől napjainkig fontos történelmi, politikai és kulturális események színhelyéül szolgáló épület, mely rendeltetéséből kifolyólag nem csak Nagykikindán, hanem a […]

Read more

SZÁRAZMALOM

Nagykikindán, a Nemanja és Morava utcák sarkán található a szárazmalom, eleddig az egyetlen ilyen építmény a Vajdaságban. A nagykikindai Adamov Maksa 1889-ben vette a szintén nagykikindai Adamov Pajótól háromszáz forintnyi összegért az üres, 250 négyszögöl területű telket, amelyet néhány évig kertként hasznosított. Pontosan tíz év és tizenegy nap elmúltával, tehát 1899. április 30-án, Adamov Maksa […]

Read more

SZENT MIHÁLY ARKANGYAL SZERB ORTODOX TEMPLOM

Nagykikinda városától északra található Mokrin falu. Ebben a faluban épült fel 1762-ben a Szent Mihálynak szentelt templom. Erről feljegyzést is találunk a keretező ornamentikán, a barokkos rocaille keretben Jézus Krisztus ikonja alatt. Egyhajós, klasszicista szellemben kialakított templom. A nyugati homlokzat, az oromfallal és a belőle kiemelkedő díszes harangtoronnyal, uralja a nyugodt, tagozott vonalakat. A templom […]

Read more

SZENT MIHÁLY ÉS GAVRILÓ ARKANGYALOK SZERB ORTODOX TEMPLOM

A tiszahegyesi, szent Mihály és Gavriló arkangyaloknak szentelt szerb ortodox templom 1787-ben épült szilárd épületanyagból az úrbéri törvény által előre kijelölt helyszínen. Nyugati homlokzatán két, építése szempontjából fontos évszámot találunk, melyek közül az első a fenn említett, a második pedig a templom felújításának éve, 1863. Késő barokk és klasszicista jegyei a templomot a XVIII. században […]

Read more

SZENT NIKOLAJ ATYA SZERB ORTODOX TEMPLOM

A basahídi Szent Nikolaj Atya szerb ortodox templom 1833-ban épült, mint egy egyhajós épület, melynek főhomlokzatából emelkedik ki a harangtorony. Az oszlopos előcsarnokot négy dór oszlop tagolja, felettük timpanon és ornamentikával díszített, triglifes és metopés fríz. Az oldalhomlokzatot falpillérek tagolják, ezek között mély, kazettázott boltívvel tagozott falmélyedések vannak. Építészeti műtárgyként a templom valószínűleg azon templomok […]

Read more

SZENT NIKOLAJ ATYA SZERB ORTODOX TEMPLOM

A nagykikindai, Szent Nikolaj atyának szentelt szerb ortodox templom XVIII. század második felében épült a klasszicizmus minden jellemzőivel. A templom egyhajós, nyugati oldalán előcsarnokkal, amely valamelyest szélesebb, mint a naosz alapvonala, keleti oldalán pedig egy félköríves apszis. Építészeti szempontból hasonlít azon templomok többségéhez, amelyek ebben az időben épültek fel a régióban és amelyek a XIX. […]

Read more

SZŰZANYÁNAK SZENTELT TEKIJAI SZENTKÚT, KEGYHELY

A kegyhely a töltés lapos alsó részén található, Nagykikindától, 3 km-re délre A kegyhely egy kápolnából és kútból, falazott, lősztalajba ásott éjjeli szállásból, szállásokból áll, valamint négy, a kápolna szomszédságában csoportosított kútból és egy lépcsőzetes aljzaton nyugvó kőkeresztből. A kereszten található feliratból ítélve, a kegyhelyet 1876-ban szentelték fel a mai templom felépítése után, melyet a […]

Read more