Törökkanizsa község

ANKA-SZIGET RÉGÉSZETI LELŐHELY

Az Anka-sziget régészeti lelőhelyen egy virágzó település maradványait találták meg a régészek, amely a bronzkor elejétől a középkor közepéig fennállt. Feltételezhető még korábbi rétegek létezése, mivel az 1890-es kisebb ásatások (két 2 x 3-as szonda) során, melyeket Reizner János vezetett, feltárták egy bronzkori torony maradványait, valamint hét sírt, amelyek a X. század pogány sírok közé […]

Read more

EGYKORI KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG ÉPÜLETE

A Tito marsall utcában (ma Szent Száva utca) található a Helyi Közösség épülete, amely 1972-ben kapott műemléki védettséget. Az épületet, az akkori községházát 1840-ben kezdték építeni, és 1848-ban fejezték be. Az épület alaprajza L-alakú, jobboldalon hosszabb szárnnyal. A főhomlokzat a központi épülettest előtti tornáccal a Szent Száva utcára néz. Égetett téglából emelték a falakat, egyszerű […]

Read more

JÓZSEFFALVAI OLAJSAJTOLÓ

 Az épület klasszicista stílusban épült. Törökkanizsán több olajsajtoló is üzemelt, azonban csupán a Csépe Károly tulajdonában lévő olajsajtoló maradt fenn. Ez az olajsajtoló egy ritka, megőrzött példánya annak a régi présszerkezet-típusnak, amelynek gazdasági jelentősége valaha igen nagy volt. Az olajsajtoló által előállított olaj fontos részét képezte az emberi táplálkozásnak, mivel helyettesítette a zsírt. Az olajsajtoló […]

Read more

SCHULPE-KASTÉLY

A Servijski családról a legtöbb adatot Vasa Stajić Újvidéki életrajzok (Novosadske biografije) című művében találhatjuk, melyben leírja, hogy élt Újvidéken egy Servijski nevű cincár család, amely azzal vált ismertté, hogy létrehozta az egyik legnagyobb szerb ösztöndíjalapot, amely aztán a szerb értelmiség későbbi jelentős képviselőinek iskoláztatását tette lehetővé. Az őseiket még Đurkovićoknak hívták, közülük két testvérről, […]

Read more

SERVIJSKI-KÁPOLNA

Élt Újvidéken egy Servijski nevű cincár család, amely létrehozta az egyik első szerb ösztöndíjalapot, mely sok későbbi neves szerb értelmiségi iskoláztatását tette lehetővé. A Servijski család ősei a Đurkovićok voltak, de sokszor Đorđevićekként jegyezték magukat. Az Aksentije és Manojlo testvérpárt már 1751-ben gazdag kereskedőkként említik, majd 1774-ben, Aksentije halála után említésre kerül fia, Marko is, […]

Read more

SZENT GYÖRGY-MONOSTOR MARADVÁNYAI

A Majdány faluban található lelőhely a Szent György-monostorral hozható kapcsolatba, amelyet a Nagy Gellért-legenda szerint Csanád alapított 1030 körül görög szerzetesekkel. A források alátámasztják azokat az állításokat, melyek szerint a monostort később Szent Benedek-rendi barátok népesítették be. A monostort egy 1247-ből származó írott forrás Wruzlamus munusturuként említi, 1340-ben pedig mint Orozlanus–munustura bukkan fel. Településként a […]

Read more

SZENT MIHÁLY ÉS GABRIEL ARKANGYALOK SZERB ORTODOX TEMPLOM

A törökkanizsai, Szent Mihály és Gábriel arkangyalokról elnevezett szerb ortodox templom az írott források szerint 1755-ben épült, amint az egyébként a templom homlokzatán is szerepel, és barokk stílusjegyeket hordoz. Azon a helyen, ahol a templomot emelték, már előbb is állt egy templom, amely nem szilárd anyagból épült. Az idők során, a templomon nagyobb változtatásokat végeztek, […]

Read more

SZENT MIHÁLY ÉS GABRIELE ARKANGYALOK SZERB ORTODOX TEMPLOM

A templom 1822-ben épült a klasszicizmus stílusjegyeivel. Egyhajós épület, hosszanti alapzattal, harmonikus arányokkal, előcsarnokkal, naosszal és egy oltár melletti helyiséggel, amely belülről félkör alakú, kívülről poligonális, félköríves lezárással. A homlokzat központi részén a falsíkból enyhén kiugró rizalit, amelyet két pár toszkán pilaszter hangsúlyoz, felettük háromszögletű timpanon emelkedik. A szentély bejárata felett félköríves lezárású ablak. Az […]

Read more

SZENT-GYÖRGY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

A templomot, mely a klasszicizmus stílusjegyeit viseli, 1847-ben kezdték építeni, a munkálatokat 1858-ban fejezték be. Egyhajós épület, egyszerű architektúrával, plasztikus díszítmények nélkül. A főhomlokzaton a bejáratot alig kiugró pilaszterek hangsúlyozzák, s ilyenek találhatók a peremeken és az oldalsó homlokzatokon is. Az ablakok magasan vannak és szegmensíves lezárásúak. A négyzetes alaprajzú harangtorony alsó tagozásával metszi a […]

Read more