Линкови

Заводи за заштиту споменика културе у Србији

Републички завод за заштиту споменика културе www.heritage.gov.rs Завод за заштиту споменика културе града Београда beogradskonasledje.rs Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада www.zzskgns.rs Завод за заштиту споменика културе Ниш www.zzsknis.rs Завод за заштиту споменика културе Ваљево www.vaza.co.rs Завод за заштиту споменика културе Зрењанин www.zrenjaninheritage.com Завод за заштиту споменика културе Крагујевац kulturnonasledje.com/ Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад www.pzzzsk.rs Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево www.spomenicikulture.org.rs

Остале институције са којима сарађујемо

Званични сајт града Суботице www.subotica.rs ЈП Завод за урбанизам Суботица www.urbansu.rs Градски музеј Суботица www.gradskimuzej.subotica.rs Министарство културе Републике Србије www.kultura.gov.rs Централни институт за конзервацију – ЦИК www.cik.org.rs Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске nasljedje.org Атлас народног градитељства www.atlas.heritage.gov.rs Завод за проучавање културног развитка www.zaprokul.org.rs Завод за заштиту природе Србије www.natureprotection.org.rs Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – MNEMOSYNE www.mnemosyne.org.rs ICCROM www.iccrom.org ICMOS www.icomos.org Савет Европе www.coe.int UNESCO – Канцеларија за југоисточну Европу www.unesco.org/venice/ UNESCO www.unesco.org Регионални савет за сарадњу, Радна група за културу и друштво tfcs.rcc.int/index.php/projects/ljubljana-process