О заводу

Међуопштински завод за заштиту споменика културе са седиштем у Суботици обрађује споменичку баштину на територији општина: Ада-Мол, Бачка Топола, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нови Кнежевац, Сента, Суботица и Чока.

Контакт

Трг слободе 1/3, 24000 Суботица, Србија
Телефон: +381 (0)24 556 901
Факс: +381 (0)24 557 606
Е-пошта: office@heritage-su.org.rs
Web: www.heritage-su.org.rs

О Заводу

пар речи о установи

„Међуопштински завод за заштиту споменика културе са седиштем у Суботици обрађује споменичку баштину на територији општина: Ада-Мол, Бачка Топола, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нови Кнежевац, Сента, Суботица и Чока.
На ветрометини историје у северном делу Бачке и Баната, давно формирана људска станишта данас су ризнице баштине угрожене. Као да им је било суђено да буду погранични појас. Биле су ова вароши и села у саставу Војне границе, а потом, само у пола века двадесетог столећа, три пута су са ове или оне стране државне границе. Становништво је сеобама, колонизацијама, досељавањима овамо довођено да би затим прогонима одавде било одвођено, одувек. Самим тим и баштина је настајала, односно нестајала. Чак су и сами градови поварошењем здушно разарали свој наслеђени изглед, затирали трагове и међаше хода цивилизацијског.“

Бела Дуранци

Делатност завода

услуге које пружа завод

  • Издавање услова, мера техничке заштите за објекте и споменике који су проглашени за непокретно културно добро;
  • Израда пројеката за конзерваторске и рестаураторске радове;
  • Вршење конзерваторског надзора над радовима који се врше на непокретним културним добрима;
  • Рестаураторски радови;
  • Издавање дозволе за извоз уметничких дела (слике, скулптуре…);
  • Издавање услова за постављање клима уређаја као и реклама и назива фирми на објекте у суботичком градском историјском језгру;
  • Издавање мишљења везаних за заштићене објекте која су потребна при припремању конкурсне или пројектне документације;

Адреса

Трг слободе 1/3
24000 Суботица
Србија