Културна добра
Вести и најаве
ВИРТУЕЛНА ИЗЛОЖБА ЗAШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА.
XLIII СКУПШТИНА И ГОДИШЊИ СКУП СРПСКОГ АРХЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (14-16.10.2020.)
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ “ЗAШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА”
ЗAШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА
ЗВАНИЧНА ПОСЕТА ГОСПОДИНА МИЛОША НИКОЛИЋА, ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ПОЛИТИКА О ПРОЈЕКТУ СИСТЕМАТСКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ГРАДИШТЕ У ИЂОШУ
РАДИОНИЦА „АРХЕОЛОГИЈА НА ДЛАНУ“ У ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У СУБОТИЦИ
NATIONAL GEOGRAPHIC SRBIJA O ARHEOLOŠKOM LOKALITETU GRADIŠTE KOD IĐOŠA

Делатности завода

Пар речи о установи.

Услуге које пружа завод.

  1.  Издавање услова, мера техничке заштите за објекте и споменике који су проглашени за непокретно културно добро;
  2.  Израда пројеката за конзерваторске и рестаураторске радове;
  3.  Вршење конзерваторског надзора над радовима који се врше на непокретним културним добрима;
  4.  Рестаураторски радови;
  5.  Издавање дозволе за извоз уметничких дела (слике, скулптуре…);
  6.  Издавање услова за постављање клима уређаја као и реклама и назива фирми на објекте у суботичком градском историјском језгру;
  7.  Издавање мишљења везаних за заштићене објекте која су потребна при припремању конкурсне или пројектне документације;

Сазнај више

Како до нас?