Културна добра
Вести и најаве
МЕДИЈИ О ИЗЛОЖБИ “ТРАГОМ ПРЕДАКА”
ИЗЛОЖБА ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА У ГАЛЕРИЈИ ДОБО ТИХАМЕР У КАЊИЖИ
ДАН ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
KULTURNO NASLEĐE REPUBLIKE SRBIJE NA PLATFORMI GOOGLE ARTS & CULTURE
ЗАВРШЕНО МАПИРАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА АРХЕОЛОШКА МАПА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ
ВИРТУЕЛНА ИЗЛОЖБА ЗAШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА.
XLIII СКУПШТИНА И ГОДИШЊИ СКУП СРПСКОГ АРХЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (14-16.10.2020.)
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ “ЗAШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА”

Делатности завода

Пар речи о установи.

Услуге које пружа завод.

  1.  Издавање услова, мера техничке заштите за објекте и споменике који су проглашени за непокретно културно добро;
  2.  Израда пројеката за конзерваторске и рестаураторске радове;
  3.  Вршење конзерваторског надзора над радовима који се врше на непокретним културним добрима;
  4.  Рестаураторски радови;
  5.  Издавање дозволе за извоз уметничких дела (слике, скулптуре…);
  6.  Издавање услова за постављање клима уређаја као и реклама и назива фирми на објекте у суботичком градском историјском језгру;
  7.  Издавање мишљења везаних за заштићене објекте која су потребна при припремању конкурсне или пројектне документације;

Сазнај више

Како до нас?