Културна добра
Вести и најаве
РАДИОНИЦЕ “МАЛА ШКОЛА АРХЕОЛОГИЈЕ” У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “СТЕВАН СРЕМАЦ” У СЕНТИ
РАДИОНИЦЕ “МАЛА ШКОЛА АРХЕОЛОГИЈЕ” У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “СТЕВАН СРЕМАЦ” У СЕНТИ
СПОМЕНИК ПОГИНУЛИМ ЖРТВАМА НАРОДНО ОСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ У ЧАНТАВИРУ
Лука Аћимовић 1966-2019
Археолози бржи од „Турског тока”
ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ ЗАШТИТНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ , ДЕОНИЦА 4, ОД МОЛА ДО МАЂАРСКЕ ГРАНИЦЕ
Бронзани портрети народних хероја Кизура Иштвана, Матка Вуковића и Лазара Нешића, након отуђења враћени на првобитну локацију
Kонференција Визуелни извори у функцији валоризације и презентације културног наслеђа

Делатности завода

Пар речи о установи.

Услуге које пружа завод.

  1.  Издавање услова, мера техничке заштите за објекте и споменике који су проглашени за непокретно културно добро;
  2.  Израда пројеката за конзерваторске и рестаураторске радове;
  3.  Вршење конзерваторског надзора над радовима који се врше на непокретним културним добрима;
  4.  Рестаураторски радови;
  5.  Издавање дозволе за извоз уметничких дела (слике, скулптуре…);
  6.  Издавање услова за постављање клима уређаја као и реклама и назива фирми на објекте у суботичком градском историјском језгру;
  7.  Издавање мишљења везаних за заштићене објекте која су потребна при припремању конкурсне или пројектне документације;

Сазнај више

Како до нас?