CultHerit SCOM sastanak u Klužu

Protekle nedelje, 11. i 12. juna 2024. godine Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica je učestvovao na prvom sastanku Upravnog odbora projekta CultHeRit u Kluž-Napoki u Rumuniji. Na sastanku su partneri – predstavnici osam zemalja razgovarali o dosadašnjem napretku i postignućima projekta, kao i o budućim ključnim koracima njegove implementacije.

Jedan od glavnih ciljeva sastanka bilo je formalno uspostavljanje Upravnog odbora projekta (Steering Committee MeetingSCOM). Predstavnik vodećeg partnera (IMM iz Budimpešte) prezentovao je glavne karakteristike rada i organizacije Upravnog odbora (SCOM) te je svaki partner imenovao svog člana za odbor.

Partneri su se na sastanku fokusirali i na dosadašnja iskustva u radu Ključnih interesnih grupa (KSG) te su svi partneri ukratko predstavili KSG u svojoj zemlji.

Adrian Lupas i Mihai Bucurean, kao predstavnici AJOFM Bihor, održali su pregled aktivnosti 1.2 Transnacionalna analiza prakse zapošljavanja koja uključuje prezentaciju dostignuća, najznačajnijih izazova i preliminarni prikaz rezultata.

Thomas Philipp, predstavnik KUPF-a, govorio je o uvodu u aktivnost 1.3. Transnacionalni aspirativni model zapošljavanja. Thomas je predstavio glavne zadatke vezane uz definisanje modela zapošljavanja, a nakon prezentacije usledila je sesija u obliku radionice u kojoj su svi partneri aktivno učestvovali.

Drugog dana projektnog sastanka partneri su se usredsredili na pripremu prvih izveštaja o napretku te su razgovarali o upravljanju projektom sa fokusom na planirane rezultate i o narednim zadacima vezanim uz sprovođenje aktivnosti.

Marija Jurkić Flis, predstavnica MUO i koordinatorka komunikacionih aktivnosti, predstavila je novosti vezane uz komunikaciju, prvenstveno veb-stranicu projekta i razloge zašto je ključan angažman na društvenim mrežama. Nadalje, podelila je nekoliko saveta i ideja sa partnerima kako da budu prisutniji na društvenim mrežama iz aspekta budućeg uspeha projekta.

Ovaj projekat je podržan od strane Interreg Danube Region Programme koji sufinansira Evropska unija.

Partneri na projektu:

Museum of Applied Arts – Budapest, Hungary, vodeći partner

Museum of Applied Arts – Vienna, Austria

Cultural Platform Upper Austria – Linz, Austria

National Institute of Heritage –  Bucharest, Romania

National Museum for the History of Transylvania – Cluj-Napoca, Romania

Bihor County Employment Agency – Oradea, Romania

Republic Institute for Protection of Cultural Monuments – Belgrade, Serbia

Intermunicipal Institute for Protection of Cultural Monuments – Subotica, Serbia

Trade Union of Employees in Cultural Institutions – Belgrade, Serbia

Museum of Decorative Arts – Prague, Czech Republic

Institute for Protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of Republic of Srpska – Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Museum of Arts and Crafts – Zagreb, Croatia

Research and Education Centre Mansion Rakičan – Rakičan, Slovenia

« 1 од 2 »

Fotografije: Zoltán Szalontai, IMM Budapest

Did you like this? Share it!

0 comments on “CultHerit SCOM sastanak u Klužu

Comments are closed.