Јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности Моделарско-ливачки радови за реконструкцију спомен бисти Калмана Бакоша и Јожефа Халаса у Ади 2020

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора
Прочитај више

ЈНМВ/Д/6/2019 Jавнa набавкa мале вредности добара- компјутерске опреме, преносног рачунара и дрона

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени
Прочитај више

Услуга изнамљивања путничких возила прилагођених теренском раду

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документација записник о отварању понуда извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор
Прочитај више

услуга Организације смештаја, обезбеђивање исхране, услуга медијске комуникације и ПР-а за потребе археолошких истраживања на траси гасовода Јужни ток од Бугарске до Мађарске

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документацијаа Записник о отбарању понуда Иѕвештај о стручној оцнеи Одлука
Прочитај више

ЈНМВ/У/2/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА САНАЦИЈА КАПИЛАРНЕ ВЛАГЕ И ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕВАСТЕ СКЕЛЕ НА РКЦ СВЕТОГ ТРОЈСТВА У ЧОКИ ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о извиду Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор
Прочитај више

ЈНМВ/Д/1/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности – Услуга изнамљивање просторне цевасте скеле – РКЦ Чока

Наручилац позива: све заинтересоване понуђаче ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/У/3/2016 Предмет јавне набавке мале вредности је набавка – услуга изнамљивање просторне цевасте скеле, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Природа и обим услуге : изнамљивање и монтажа скеле у РКЦ Чока. Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег […]
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности, конзервација и рестаурација Споменика жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 255-1/84 од 15.04.2016. године Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2016 Наручилац позива: заинтересоване понуђаче ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2016 Назив, […]
Прочитај више