Запослени

О нама

Међуопштински завод за заштиту споменика културе са седиштем у Суботици обрађује споменичку баштину на територији општина: Ада-Мол, Бачка Топола, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нови Кнежевац, Сента, Суботица и Чока.

Директор

др Леда ШилингЕтнолог, конзерватор

Архитектонско одељење

мр Гордана Прчић ВујновићAрхитекта - конзерватор саветник
Лена Сабо ЂурановићAрхитектонски техничар, виши конзерватор
Моника Шуић ХорватАрхитектонски техничар, виши конзерватор
Виолета МатешићАрхитектонски техничар, виши конзерватор
Тимеа НађAрхитектонски техничар, виши конзерватор
Саша ГредељевићАрхитектонски техничар, конзерватор
Ивона Киш Малиновићархитектонски техничар, виши конзерватор / администратор мреже

Истраживачко одељење

Геза Вашисторичар, конзерватор саветник
Горан Болићсликар, конзерватор рестауратор саветник
др Неда Мирковић МарићАрхеолог, виши конзерватор
мр Александра Јефтићсликар рестауратор, виши конзерватор
мр Маја Ракочевић Цвијановвајар, виши конзерватор
Неда Џамић МАисторичар уметности, виши конзерватор
Игор Петровправник, документариста

Одељење општих, правних кадровских и рачуноводствених послова

Фјодор Петровдипл. правник, секретар установе
Јелисавета Рудић ВранићШеф књиговодства
Љиљана БулатовићТехнички секретар
Слободан ЗлојићВозач, референт противпожарне заштите