Етнологијa

ВОДИЦА НА ТЕКИЈАМА БОГОМОЉА „ВОДИЦА” ОГЊЕНЕ МАРИЈЕ

Водица је смештена на зараван подно насипа, око 3 km јужно од Кикинде. Ова култна целина обухвата капелу са бунаром, зидани конак, „конаке” укопане у лес, четири бунара груписана у близини капеле и камени крст на степенастом постаменту. Судећи по натпису на крсту, целина је освећена 1867. године, након изградње данашње цркве, у народу зване богомоља. Назив Текија, по дервишкој […]
Прочитај више

КУЋА У УЛИЦИ ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА

Стамбена зграда карактеристичан пример панонско-војвођанске куће. Саграђена је 1878. године. Припада типу „швапске куће” и има све њене одлике као што је улаз у кућу преко три степеника са улице. Са дворишне стране је гонг, са кога се улази у све просторије. У собама су пећи са банком, а у кухињи је зидани шпорет. Кућа има још комору за чување […]
Прочитај више

СУВАЧА

У Кикинди на углу Немањине и Моравске улице налази се сувача, сада једини објекат ове врсте у Војводини. Деветнаестог априла 1889. године Макса Адамов из Кикинде купио је од Паје Адамова из Кикинде за суму од триста форинти, празан плац, површине од 250 хвати и неколико година га искоришћавао као башту. Тачно после десет година и једанаест дана, дакле, 30. […]
Прочитај више

ВЕТРЕЊАЧА

Осамдесетих година XIX века, у атару Орома радило је 11 ветрењача. На крају XX века остала је само једна, такозвана „bajus” ветрењача, која је изграђена шездесетих година XIX века. На сандуцима за брашно је био урезан датум изградње. Ветрењача је раније стајала у Ушторки. Њен власник, надајући се бољој заради, унутрашњу опрему млина је демонтирао и пренео на Велики пут. […]
Прочитај више

МАГАЗИН ЗА ЖИТАРИЦЕ

Зграда је једноспратна, импозантног изгледа и складних пропорција. Сви елементи конструкције, како зидане, тако и дрвене, веома су масивни. Примарна конструкција грађена је опеком старог формата, а кровна конструкција и међуспратне конструкције ношене на стубовима су дрвене. Зграда има пет корисних етажа: подрум, високо приземље, први спрат, а под косим двоводним дрвеним кровиштем-прво и друго поткровље. Магазин је настао у […]
Прочитај више

КОЛАРСКО-КОВАЧКА РАДИОНИЦА

Објекат у којој је смештена коларско-ковачка радионица, коју су основали браћа Егри у последњој четвртини XIX века, грађена је у стилу еклектике. Пројектована је по тада важећим прописима за индустријске објекте. Састоји се од коларско-ковачке радионице са алатима и примерима готових производа. Грађена је опеком као приземна зграда правоугаоне основе, покривена бибер црепом. До шездесетих година двадесетог века била је […]
Прочитај више

СЕОСКА КУЋА

Панонска кућа је сазидана 1843. године (на греди постоји запис). Кућа има одлике старог народног градитељства, карактеристичног за подручје Војводине: зидови од набоја, дрвена кровна конструкција, чији су елементи причвршћени дрвеним клиновима и кровни покривач од трске. Има традицинални троделни унутрашњи простор, који чине предња и задња соба са кухињом између. У једној соби је зидана пећ. Има испуштену настрешницу, […]
Прочитај више

ЗГРАДА СА СУНЧАНИМ ЗАБАТОМ

Кућа је изграђена на прекретници XIX и XX века. У монографији Бач-бодрошке жупаније, издатој 1909. године, тип куће са сунчаним забатом назива се сенћанским. Надаље, на типским пројектима, израђеним 1906. године, забати су од дасака, а форме су далеко једноставније. После 1914. године сунчани забати се више не граде. Зграда је од набијанице, влажна и доста дотрајала. Због тога је […]
Прочитај више

ШКОЛА У АТАРУ АДЕ

Године 1883, Градско веће Сенте доноси одлуку о изградњи шест салашких школа. Изградња ових школа је започета 1884. године, а настава је почела већ следеће године. За изградњу сваке школе купљен је плац, површине по пола „ланца” земље. Извођење радова је поверено Иштвану Грундбеку, грађевинском предузимачу. Од ових шест школа, једино је школа у атару Аде задржала првобитну функцију. Од […]
Прочитај више

САЛАШ НА НОСИ

На основу компарације са сличним салашима на суседном лудашком шору, стамбена зграда, штала и магазин за жито су највероватније подигнути на почетку XX века. Остале зграде су могле бити касније зидане. Првобитна стамбена кућа је била са тремом. Шездесетих година трем је претворен у оставу и у предсобље. Између озиданих стубова трема постављени су трокрилни прозори. У средини су релативно […]
Прочитај више