СЕОСКА КУЋА

Панонска кућа је сазидана 1843. године (на греди постоји запис). Кућа има одлике старог народног градитељства, карактеристичног за подручје Војводине: зидови од набоја, дрвена кровна конструкција, чији су елементи причвршћени дрвеним клиновима и кровни покривач од трске. Има традицинални троделни унутрашњи простор, који чине предња и задња соба са кухињом између. У једној соби је зидана пећ. Има испуштену настрешницу, која покрива појас испред дворишне фасаде. Настрешница је првобитно била без стубова што указује на прву фазу развоја панонске куће. Каснијим преправкама, због слабљења подужне носеће греде постављени су ступци за подупирање настрешнице. Уличну фасаду чини троугласти забат дубоко увучен под танки дашчани кровни опшав. Има два таванска отвора уоквирена украсним, плитким малтерским оквирима. Забат је од зидног платна одељен плитким степенасто профилисаним симсом. У односу на забат зидно платно је избачено, а на њему се налазе двокрилни прозори са двокрилним натпрозорницима и тракслованим шпроцнама.

Године 2005. у завичајној кући је уређена етнолошка поставка ентеријера панонске куће, коју је пројектовао др Имре Харкаи (1952-2004).

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “СЕОСКА КУЋА

Comments are closed.