Јавне набавка мале вредности

Jавнa набавкa мале вредности Моделарско-ливачки радови за реконструкцију спомен бисти Калмана Бакоша и Јожефа Халаса у Ади 2020

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора
Прочитај више

ЈНМВ/Д/6/2019 Jавнa набавкa мале вредности добара- компјутерске опреме, преносног рачунара и дрона

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени
Прочитај више

Услуга изнамљивања путничких возила прилагођених теренском раду

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документација записник о отварању понуда извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор
Прочитај више

услуга Организације смештаја, обезбеђивање исхране, услуга медијске комуникације и ПР-а за потребе археолошких истраживања на траси гасовода Јужни ток од Бугарске до Мађарске

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив конкурсна документацијаа Записник о отбарању понуда Иѕвештај о стручној оцнеи Одлука
Прочитај више

ЈНМВ/У/2/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА САНАЦИЈА КАПИЛАРНЕ ВЛАГЕ И ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕВАСТЕ СКЕЛЕ НА РКЦ СВЕТОГ ТРОЈСТВА У ЧОКИ ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о извиду Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор
Прочитај више

ЈНМВ/Д/1/2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МЗЗСКа СУБОТИЦА

ДОКУМЕНТИ: Одлука о покретању поступка Одлука о образовању комисије Позив Kонкурсна документација Записник о отварању понуда Извештај о стручној оцени Одлука о додели уговора Уговор
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности добара – погонског горива за моторна возила ЈНМВ/Д/1/2018

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 283-1/84 од 23.05.2018. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/1/2018 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. […]
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ/Д/2/2017 – погонско гориво за моторна возила

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 352-1/84 од 24.05.2017. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/2/2017 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. […]
Прочитај више

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2017 – ливачки радови, Кикинда

Предмет јавне набавке мале вредности су – радови ливење рељефа од бронзе на Споменику жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди – друга фаза , Трг српских добровољаца.Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: IA41 Рок за подношење понуда је 02.02.2017.године до 11 часова. Документи за преузимање: Позив Конкурсна документација
Прочитај више