Јавне набавка мале вредности

Јавна набавка мале вредности – Услуга изнамљивање просторне цевасте скеле – РКЦ Чока

Наручилац позива: све заинтересоване понуђаче ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/У/3/2016 Предмет јавне набавке мале вредности је набавка – услуга изнамљивање просторне цевасте скеле, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Природа и обим услуге : изнамљивање и монтажа скеле у РКЦ Чока. Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег […]
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности, погонско гориво за моторна возила за потребе МЗЗСК

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 263-1/84 од 18.04.2016. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/2/2016 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. […]
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности, конзервација и рестаурација Споменика жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 255-1/84 од 15.04.2016. године Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2016 Наручилац позива: заинтересоване понуђаче ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2016 Назив, […]
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности/Р/5 – радови на санацији крова Оца Николаја у Башаиду

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 507-1/84 од 16.07.2015.. године Ред.бр. ЈНМВ/Р/5/2015 Наручилац позива: “Грађевинар„ Чеде Жице бр.40, Суботица “Eta interijer“ Трг цара Јована Ненада бр.15 , Суботица […]
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности Д/4/2015 – погонско гориво за моторна возила

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 413-1/84 од 16.06.2015. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ/Д/4/2015 За јавну набавку: мале вредности добара- погонског горива за моторна возила за потребе Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. […]
Прочитај више

Јавна набавка мале вредности У/3/2015 – набавка цевасте скеле – Чока

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1.  и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 403-1/84 од 15.06.2015. године Ред.бр. ЈНМВ/У/3/2015 Наручилац позива: “Coning „ Аранђеловачка бр.26, Суботица “Bukvić gradnja“ Првомајска 84/1, Суботица “Kema San Trade“ Масарикова […]
Прочитај више

Услуга – ангажовања радне снаге за ручнисикоп на археолошком локалитету “Манастириште” у Мајдану

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 329-1/84 од 19.05.2015. године Ред.бр. ЈНМВ/У/2/2015 Наручилац позива: “Грађевинац” ул.Владимира Назора бр.7, Суботица “Бизнис ул. Арсенија Чарнојевића бр.3, Суботица „Економ“ ул. Адолфа […]
Прочитај више

УСЛУГА – РЕСТАУРАЦИЈУ ВИТРАЖА НА СЕВЕРНО ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ СИНАГОГЕ Ред.бр. ЈНМВ/У/1/2015

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1.  и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 315-1/84 од 14.05.2015.  године Ред.бр. ЈНМВ/У/1/2015 Наручилац позива: “M&K Tiffany” ул.Целовечка 20а, Суботица “Atelje Stanišić“ ул. Коњовићева бр. 5, Сомбор „Atelje marinković“ […]
Прочитај више