ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2017 – ливачки радови, Кикинда

Предмет јавне набавке мале вредности су – радови ливење рељефа од бронзе на Споменику жртвама фашизма 1941 – 1945 у Кикинди – друга фаза , Трг српских добровољаца.Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавки: IA41

Рок за подношење понуда је 02.02.2017.године до 11 часова.

Документи за преузимање:

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Ред.бр. ЈНМВ/Р/1/2017 – ливачки радови, Кикинда

Comments are closed.