КОЛАРСКО-КОВАЧКА РАДИОНИЦА

Објекат у којој је смештена коларско-ковачка радионица, коју су основали браћа Егри у последњој четвртини XIX века, грађена је у стилу еклектике. Пројектована је по тада важећим прописима за индустријске објекте. Састоји се од коларско-ковачке радионице са алатима и примерима готових производа.

Грађена је опеком као приземна зграда правоугаоне основе, покривена бибер црепом. До шездесетих година двадесетог века била је у функцији, а од осамдесетих је у њој уређена музејска поставка коју чине алати и готови производи некадашње радионице.

Сведочећи о занатском умећу, по којем су мајстори из Бачке Тополе били надалеко познати, радионица браће Егри, као пример пројектованог објекта за коларско-ковачку радионицу, имала је за средину, у којој је настала значење индустријског заметка. Као карактеристичан споменик занатства северне Бачке и последња радионица у изворном облику, сведочи о мајсторима коларима и ковачима који су на овом терену успели да створе посебан тип запрежних кола, такозвану „Тополску кочију”.

Did you like this? Share it!

0 comments on “КОЛАРСКО-КОВАЧКА РАДИОНИЦА

Comments are closed.