ШКОЛА У АТАРУ АДЕ

Године 1883, Градско веће Сенте доноси одлуку о изградњи шест салашких школа. Изградња ових школа је започета 1884. године, а настава је почела већ следеће године. За изградњу сваке школе купљен је плац, површине по пола „ланца” земље. Извођење радова је поверено Иштвану Грундбеку, грађевинском предузимачу. Од ових шест школа, једино је школа у атару Аде задржала првобитну функцију. Од изградње до данас, школа није претрпела значајније измене, осим што је након великог пожара 1895. године, кровни покривач од шиндре замењен црепом. Објекат је грађен по тада важећим условима, једна учионица и стан за учитеља. Учионица захвата једну трећину правоугаоне основе објекта, а две трећине су задржане за ходник и учитељски стан, са две просторије, кухиње, оставе са таванским улазом. Објекат је грађен од набоја или черпића, што би се накнадно утврдило. Бочна фасада зграде има седам прозорских отвора, те је по томе житељи називају „школа са седам прозора”. Доњи део прозора су крила са три прозорска поља, док су горња крила са два прозорска поља која се отварају у поље. Прозори су израђивани по уобичајеном облику сеоске куће, с тим да су димензије прозора прилагођене функцији школе.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ШКОЛА У АТАРУ АДЕ

Comments are closed.