МАГАЗИН ЗА ЖИТАРИЦЕ

Зграда је једноспратна, импозантног изгледа и складних пропорција. Сви елементи конструкције, како зидане, тако и дрвене, веома су масивни. Примарна конструкција грађена је опеком старог формата, а кровна конструкција и међуспратне конструкције ношене на стубовима су дрвене. Зграда има пет корисних етажа: подрум, високо приземље, први спрат, а под косим двоводним дрвеним кровиштем-прво и друго поткровље.

Магазин је настао у време цветања меркантилистичке економске политике Бечког двора чији је циљ био повећање унутрашње производње уз државну помоћ. Магазин у Малом Хоргошу градитељски представља зачетак нове изградње индустријских зграда-магазина који је био примењиван све до појаве савремених силоса. Сав грађевински материјал осим дрвене конструкције био је произведен на лицу места.

Did you like this? Share it!

0 comments on “МАГАЗИН ЗА ЖИТАРИЦЕ

Comments are closed.