ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ХОРГОШ – КАМАРАШ

Железничка станица Хоргош Камараш је спратна зграда правоугаоне основе са приземним тремом-чекаоницом, подужно постављена уз пругу. Зграда железничке станице изграђена је 1887. године, две деценије након проласка првог воза пругом Суботица- Сегедин (1869. године), а упоредо са настанком излетишта Хоргош Камараш, насеља са низом летњиковаца на простору палићких винограда. У обликовању железничке станице се прожимају стилске одлике еклектике и сецесије. Архивски извори о објекту до сада нису познати. Централни блок са благо израженим ризалитом прекривен је шаторастим кровиштем, покривен етернитом. Уз источну фасаду прислоњен је приземни блок- чекаоница за путнике. Зидно платно прекривено је клинкер опеком, а сокл и декоративна архитектонска пластика је изведена у виду профилисаних трака около отвора, сецесијских контура у малтеру. Овај вид декорације понавља се на све четири фасаде. Бочно дуж централног ризалита теку плитки пиластри, који наглашавају вертикалу грађевине, до саме атике, са декорацијом у виду квадера. Прочеона фасада има у централном делу двокрилни застакљени дрвени портал, бочно са по једним правоугаоним прозором са жалузинама. Спратни део наглашен је хоризонталним профилисаним тракама које теку дуж ризалита. Спратни део у центру, над улазом има два удвојена једнокрилна лучна прозора, а бочно је по један двокрилни истих обриса. Прозори спратног дела су без жалузина.

Била је ово једна од ретких железничких станица са елементима сецесије. Данас се налази у веома трошном стању.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ХОРГОШ – КАМАРАШ

Comments are closed.