КУЋА У УЛИЦИ ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА

Стамбена зграда карактеристичан пример панонско-војвођанске куће. Саграђена је 1878. године. Припада типу „швапске куће” и има све њене одлике као што је улаз у кућу преко три степеника са улице. Са дворишне стране је гонг, са кога се улази у све просторије. У собама су пећи са банком, а у кухињи је зидани шпорет. Кућа има још комору за чување хране, таван за чување житарица, помоћне просторије и стаје у продужетку куће, велико двориште са воћњаком, амбаром, свињцем, пољским вецеом. На забату су иницијали првог власника (G.H.) и година изградње -1878.

Кућа је подигнута после великог пожара који је уништио велики део градитељског фонда у време када је формиран садашњи изглед града. Грађена је као приземни објекат стамбене намене, постављен на раскрсници двеју улица, складних пропорција, традиционалног унутрашњег распореда и богато декорисане уличне фасаде. Са потпуно сачуваним аутентичним конструктивним и обликовним елементима споменик културе представља типичан пример банатске куће са краја XIX века, са одликама еклектичке архитектуре, који указује на једну прелазну етапу у развоју сеоске куће у градску.

Did you like this? Share it!

0 comments on “КУЋА У УЛИЦИ ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА

Comments are closed.