Истраживачки пројекти

Фондације Суботичке гимназије
Заветне капеле у Суботици
Вотивни дарови у Војводини
Сакрални мотиви забата у Војводини