Културна добра

ПО ВРСТАМА

ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ укупно 3
– просторно културно-историјске целине 2
– просторно културно-историјска целина од великог значаја 1
АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА укупно 5
– археолошка налазишта 2
– археолошка налазишта од великог значаја 3
ЗНАМЕНИТА МЕСТА укупно 6
– знаменито место 2
– знаменито место од великог значаја 3
– знаменито место од изузетног значаја 1
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ укупно 130
– непокретна културна добра 87
– непокретна културна добра од великог значаја 50
– непокретна културна добра од изузетног значаја 7