ЗАВРШЕНО МАПИРАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА АРХЕОЛОШКА МАПА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ

Област северне Бачке је веома богата археолошким локалитетима и има дугу историју археолошких истраживања. Документација, подаци и налази са ових истраживања налазе се у неколико институција и делимично су публиковани.

У данашње време дигитализације и примене нових метода и технологија у археологији јавила се потреба да се прикупљене информације обједине, систематизују и допуне новим знањима како би се добила комплетна археолошка слика ове области. Да би се допринело овом задатку 2017. године отпочела је реализација пројекта Археолошка мапа северне Бачке, који спроводи Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица. Пројектом су обухваћене општине Кањижа, Суботица, Сента, Ада Мол, Бачка Топола и Мали Иђош. Од 2017. до 2020. године завршено је мапирање области територије општина Кањижа, Сента, Ада, Мали Иђош. 2021. године започето је мапирање археолошких локалитета општине Бачка Топола.

Након припрема које су обухватале ревизију документације са старијих истраживања, дигитализацију топографских, геолошких и педолошких карата, прегледа историјских карата и аеро-фотографија области и идентификације старих водотокова, приступило се површинској проспекцији терена.

У оквиру пројекта, током 2023. године радило се на мапирању археолошких налазишта источног дела општине Бачка Топола, у насељима: Багремово, Мићуново, Ново Орахово, Његошево, Гунарош, Богараш, Победа, Светићево.

Новим истраживањима детектовано је укупно 197 археолошких локалитета, који махом представљају остатке насеља из периода праисторије (бронзаног доба), антике (припадају материјалној култури Сармата), као и средњег века. Највећи број локалитета детектован је на обалама реке Чик и њених притока, посебно у насељу Ново Орахово. Посебно се издвајају бројна налазишта античког и средњовековног периода (11-13. века), која сведоче о интензитету живота у овом периоду. 

Истраживање 2023. године реализовано је уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије.

https://www.maglocistac.rs/backa-topola/u-backoj-topoli-mapirano-150-arheoloskih-lokaliteta-iz-razlicitih-perioda-medu-kojima-je-i-bronzano-doba

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗАВРШЕНО МАПИРАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА АРХЕОЛОШКА МАПА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ

Comments are closed.