ПРОЈЕКАТ СИСТЕМАТСКИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ГРАДИШТЕ У ИЂОШУ, ОПШТИНА КИКИНДА

Ово је пета година Пројекта систематских археолошких истраживања на локалитету Градиште у Иђошу, општина Кикинда, који се бави истраживањем вишеслојног археолошког локалитета са остацима живота из периoда старијег неолита (старчевачке културе) и млађег неолита (винчанске и потиске културе), а део локалитета сачињава и утврђено насеље из периода краја бронзаног и почетка гвозденог доба. Пројекат реализују Народни музеј Кикинда, Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица и Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, са партнерима са Универзитетског колеџа у Даблину (Ирска). Подржало га је и ове, као и претходних година, Минстарство културе и информисања Републике Србије.

Досадашњи резултати истраживања су више него добри, са око 20 хектара површине локалитета којe су покрила геофизичка снимања и ископавања стратешки бираних објеката и целина, дефинисана је распрострањеност насеља, као и изглед и организацију објеката у насељима различитих периода, а датовани су поједини контексти и целине. Током 2018. године године радило се на ископавању познонеолитске куће на телоидном делу неолитског локалитета и на испитивању аномалија уочених током геофизичких снимања на бронзанодобном делу локалитета.

Од 2015. године на локалитету се одвија и међународна школа археологије. Полазници школе су студенти са Универзитета у Београду, Универзитета у Кардифу (Велика Британија), као и Универзитетског колеџа у Даблину (Ирска). Студенти током школе похађају обавезну праксу и добијају вредна знања о теренском раду али и процесу који артефакти пролазе након ископавања док не доспеју у музејски депо. Гости предавачи студенте су и ове године упознали са основама рада у специјалистичким областима, као што су литичке студије, зооархеологија и палеоботаника.

Ове године школу је прошло 24 полазника, а у склопу школе организована је и радионица експерименталне археологије, на којој су на основу резултата досадашњих анализа на фрагментима ископаних посуда са локалитета Градиште, реконструисани рецепти и методе по којима су израђиване посуде у касном неолиту у овом делу Баната.

Студенти су се током свог боравка у Србији упознали са културним наслеђем Кикинде и Суботице.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ПРОЈЕКАТ СИСТЕМАТСКИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ГРАДИШТЕ У ИЂОШУ, ОПШТИНА КИКИНДА

Comments are closed.