ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ ЗАШТИТНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ , ДЕОНИЦА 4, ОД МОЛА ДО МАЂАРСКЕ ГРАНИЦЕ

5.11.2019. у прес центру у општини Кањижа одржана је конференција за медије посвећена досадашњим резултатима заштитних археолошких истраживања на траси гасовода.

О досадашњим резултатима заштитних археолошких истраживања на предметном простору, на конференцији за медије говорили су: др Леда Шилинг, директор Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, руководилац пројекта др Неда Мирковић-Марић, археолог конзерватор Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, руководиоци заштитних истраживања појединачних локалитета на траси гасовода и представници Наручиоца радова, Гастранс ДОО, Нови Сад.

Заштитна археолошка ископавања и истраживања археолошких локалитета на траси Магистралног гасовода (интерконектор) од границе Бугарске до границе Мађарске, на деоници 4, на територијама општина Aда (КО Мол, КО Ада), Сента (КО Сента) и Кањижа (KO Велебит, КО Трешњевац, КО Кањижа, КО Мартонош, КО Хоргош), које су у надлежности Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица започета су 1.10.2019. на основу уговора који су потписали Инвеститор Infrastructure Development and Construction doo Beograd – Novi Beograd и Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица.

На траси гасовода у надлежности Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица налази се 9 археолошких локалитета који уживају претходну заштиту. Четири налазишта угрожена су изградњом гасовода на територији општине Кањижа, два на територији општине Сента и три на територији општине Ада-Мол.
До данас истражена је траса самог гасовода на већини археолошких локалитета, два локалитета треба да буду предата ове недеље. Даљи је план што се ископавања тиче, да се након полагања цеви за потребе гасовода, археолошки објекти и структуре који су делимично откривени, пошто су залазили у профиле сонди, прошире и истраже у целини.

Већина ових налазишта откривена је и мапирана у оквиру пројекта „Археолошка мапа северне Бачке“, који од 2017. године реализује Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и локалних самоуправа. До сада су тако мапирана археолошка налазишта управо у општинама Кањижа, Сента и Ада, а као резултат пројекта имамо преко 500 нових археолошких локалитета.

Неки од локалитета који су ископавани у оквиру заштитних радова на траси гасовода, били су познати од раније у археолошкој документацији. Такав је случај са локалитетима Црквено брдо у Горњем Брегу, у општини Сента и Чонтпарт у општини Кањижа.

Захваљујући заштитним ископавањима на гасоводу, истражени су неки локалитети који су показали изузетно добре резултате ка бољем познавању живота у различитим периодима од праисторије до каснијих периода.

Треба рећи, такође, да су током истраживања узимани узорци за различите врсте анализа (за апсолутно датовање, палеоботаничке, антраколошке, геохемијске и друге), чије резултате ћемо добити након завршених истраживања на терену.

План након завршених ископавања и обраде налаза и конзервације јесте и израда публикације у којој ће се представити резултати истраживања археолошких налазишта на траси гасовода, а можда и изложба. Такође, за све ове локалитете, који тренутно уживају статус претходне заштите, на основу резултата истраживања биће урађени елаборати за предлог утврђивања у непокретна културна добра, чиме би се појачала њихова правна заштита.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ ЗАШТИТНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ , ДЕОНИЦА 4, ОД МОЛА ДО МАЂАРСКЕ ГРАНИЦЕ

Comments are closed.