ЕТНОЛОЗИ КОНЗЕРВАТОРИ У „СТАРОМ СЕЛУ“ – СИРОГОЈНО

Ове године 13. маја, етнолози конзерватори Србије и Словеније су у оквиру активности секције обишли цркве брвнаре у Доњој Јабланици и кућу Димитрија Туцовића у Гостиљу.
У оквиру радног дела секције представљени су изабрани објекти народног градитељства за које је израђен образац за Прелиминарну листу интервенција.
Другог дана етнолози конзерватори посетили су Музеј на отвореном „Старо село“ – Сирогојно уз стручно вођење.
Потом су уследила предавања словеначких колега:
– Пракса конзерваторског вредновања културне баштине у Словенији, маг. Душан Штепец
– Примјер компаративне анализе 4 музеја на отвореном у Словенији, Душан Стргар.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЕТНОЛОЗИ КОНЗЕРВАТОРИ У „СТАРОМ СЕЛУ“ – СИРОГОЈНО

Comments are closed.