ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА 92 У ИЂОШУ, КИКИНДА

Заштитна археолошка ископавања и истраживања археолошког локалитета 92 у Иђошу, општина Кикинда, угроженог изградњом трасе цевовода у оквиру експлоатационог поља Иђош-гас, у месту Иђош, општина Кикинда, које је у надлежности Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица изведена су током јула и августа 2021.

Локалитет се налази јужно од Иђоша, на потесу Старе ливаде, на обали изнад ритског подручја, поред пута за Бочар. Локалитет је вишеслојан, са налазима из праисторијског, античког и средњовековног периода. Забележио га је Милорад Гирић, археолог Народног музеја Кикинда 1966. и 1967. године као насеље из старијег гвозденог доба и касне антике.

Отворене су 3 археолошке сонде, а дужина ископане трасе износила је више од 500 м.

На целој површини од 16 квадрата сонде 1 детектовано је и ископано укупно 305 стратиграфска јединица и 143 објеката. Ради се о објектима који вероватно представљају стамбене јединице и припадајуће отпадне јаме.

Керамика из слоја и објеката је углавном грубље фактуре и већих димензија и чине је махом посуде за спремање хране. Готово сав материјал може се датовати у касно бронзано доба Белегиш II, на шта указују посебно посуде црно печене глачане површине са украшеним хоризонталним и/или вертикалним плитким канелурама. У слоју се јавља и неколико фрагмената Белегиш I керамике.

Налази у квадратима 13-16 везани су скоро искључиво за период средњег века, као и они из сонди 2 и 3.

На целој површини од 6 квадрата сонде 2 детектовано је и ископано укупно 46 стратиграфских јединица, односно 22 објеката, а у сонди 3 – 7 објеката и 19 стратиграфских јединица од којих се издваја налаз стамбеног објекта са пећима, који припада периоду средњег века.

Поред налаза бронзаног доба, на локалитету има и налаза који припадају популацији Сармата који насељавају Барбарикум у периоду 1-5. века наше ере, као и налаза керамике средњег века, 6-7. века, али и познијег средњовековног периода.

Заштитна ископавања на локалитету 92, Иђош, у стручном смислу допринеће расветљавању проблематике образаца насељавања позног бронзаног/раног гвозденог доба у Банату, као и каснијих периода. 

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА 92 У ИЂОШУ, КИКИНДА

Comments are closed.