ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА У МАЛОМ ИЂОШУ

У периоду од 25.04. до 30.05.2021. извршена су заштитна археолошка истраживања на траси потисног цевовода подсистема „Мали Иђош” и изливне грађевине. Инвеститор ових радова било је ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад.

Током заштитних археолошких ископавања истражена је једна сонда на локалитету 50 и 5 сонди на локалитету 42.

Сондом на локалитету 50 истражен је периферни део насеља из периода средњег века.

Прелиминарни резултати ископавања на локалитету 42 указују да се ради о вишеслојном локалитету, са остацима насеља из периода антике и средњег века (11-13. и 13-16. века). Истражене археолошке целине представљају делове стамбених објеката са пећима, јамама и делове припадајућих структура (ограда, дренажних ровова), који су се налазили у насељу.

Руководилац радова је Неда Мирковић-Марић, археолог конзерватор Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, екипу су чинили сарадници Завода археолози Петар Стевановић, Драгана Перовановић, Јована Трипковић, као и Лена Ђурановић Сабо и Саша Гредељевић, архитектонски техничари МЗЗСК Суботица.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА У МАЛОМ ИЂОШУ

Comments are closed.