ИЗЛОЖБА ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА У ГАЛЕРИЈИ ДОБО ТИХАМЕР У КАЊИЖИ

Дана 16. марта 2021. у галерији Добо Тихамер у Кањижи отворена је изложба Заштитна археолошка истраживања на траси магистралног гасовода од границе Бугарске до границе са Мађарском, деоница 4, на територијама општина Кањижа, Сента и Ада.

Србија је у току 2019. године изградила магистрални гасовод дужине 403 км од бугарске до мађарске границе, односно од Зајечара до Хоргоша. Градња је текла кроз четири деонице.

Траса гасовода кроз Србију прелазила је кроз многобројна археолошка налазишта у свим деоницама, те је сходно Закону о културним добрима Републике Србије, било потребно извести и велики број заштитних археолошких ископавања. Инвеститор ових радова био је IDC DOO Београд-Нови Београд.

Траса гасовода, на делу деонице 4 обухватала је област од Госпођинаца до Мађарске границе. Над општинама Aда, Сента и Кањижа као служба заштите непокретних културних добара територијално је надлежан Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица.

На траси гасовода у овим општинама налазило се девет детектованих археолошких локалитета- четири на територији општине Кањижа, два на територији општине Сента и три на територији општине Ада. Неки од локалитета који су ископавани били су познати од раније, али је већина откривена је и мапирана у оквиру пројекта Археолошка мапа северне Бачке, који од 2017. године реализује Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица.

Током само два месеца, октобра и новембра 2019. године истражена је планирана траса гасовода кроз наведене општине на свих девет археолошких локалитета у дужини од око 1.5 км. На самој траси детектовано и ископано више стотина археолошких целина и прикупљено око 100 кутија покретног археолошког материјала и мноштво узорака за различите врсте анализа.

Целе прошле године радило се на изради финалне документације са ових 9 ископавања, на обради и конзервацији налаза и анализама. У припреми је израда стручне публикације која ће бити посвећена резултатима истраживања на гасоводу на делу наше деоницие.

Ова изложба представља презентацију за јавност заштитних ископавања и циљ јој је пре свега да прикаже досадашње резултате, који свакако мењају археолошку слику области северне Бачке, али и да становницима општина на чијој територији су била извршена ова значајна истраживања прикаже археолошко благо које баштине.  

« 1 од 2 »

Did you like this? Share it!

0 comments on “ИЗЛОЖБА ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА У ГАЛЕРИЈИ ДОБО ТИХАМЕР У КАЊИЖИ

Comments are closed.