КОНФЕРЕНЦИЈА У СЕНТИ

Traditional Architecture from a New Perspective – A hagymányos építészet új perspektívája – A szegedi nagytáj építészeti útmutatója –Традиционална архитектура из нове перспективе: архитектонски водич сегединског етнографског региона

NEWTRAD
АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ СЕГЕДИНСКОГ ЕТНОГРАФСКОГ РЕГИОНА

Конференција отварања пројекта Завода за културу војвођанских Мађара и Музеја „Мора Ференц” из Сегедина, под бројем NEWTRAD –HUSRB/1602/32/0086 се одржала 30.маја 2018. године у свечаној сали Градске куће у Сенти.
Конференцију је отворио Рудолф Цегледи, градоначелник Општине Сента и она представља истраживање и методологију коју истраживачи спроводе у следећим општинама на територији Војводине: Ада, Житиште, Чока, Бела Црква, Хоргош, Мали Иђош, Кањижа, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Суботица, Бачка Топола, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сента, Пландиште, Сомбор а у Мађарској на територији две жупаније, у Чонградској са седиштем у Сегедину и Ходмезевашархељу а у Бач-Кишкунској жупанији у Кишкунхалашу и Кишкунмајши.
Учеснике конференције је поздравила др Илдико Баркањи, музеолог, етнограф, заменик директора Музеја „Мора Ференц” из Сегедина и Мартина Гонди, директор Завода за културу војвођанских Мађара. Преподневном сесијом је председавала др Леда Шилинг, етнограф, директор Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица кад су предавање одржали:
– др Илдико Баркањи, главни музеолог, етнограф, заменик директора Музеја „Мора Ференц” из Сегедина, са темом: Појам и распрострањеност „сегединске нације”,
– Бранислав Милић, етнограф у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, са темом: Народна архитектура Мађара у Средњем Банату – утицај Сегедина,
– Габор Кернер, стручни инжењер за заштиту споменика културе, етнограф, са темом: Зашто је потребан „водич”? – претходни догађаји,
– др Марија Силађи, стручни инжењер за заштиту споменика културе, архитекта (Универзитет у Новом Саду, ФТН), са темом: Архитектонски водич сегединског етнографског региона – тема, територија, методика истраживања.
Поподневном сесијом је председавала др Илдико Баркањи, музеолог, етнограф, заменик директора Музеја „Мора Ференц” из Сегедина а предавања су одржали:
– др Ференц Фодор, етнограф, главни музеолог Музеја „Мора Ференц”, са темом: Архитектонско наслеђе сегединског етнографског региона,
– др Золтан Кламар, етнограф, са темом: Салаши, сељачка газдинства у околини Кањиже,
– др Леда Шилинг, етнограф, директор Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, са темом: Забати са сунчевим зрацима у Војводини – сегедински узори,
– др Габор Данијел Ожват, етнограф, са темом: Да ли је у Потисју било забата са сунчевим зрацима пре велике сегединске поплаве (1879), или их је изнедрила обнова?,
– др Мирјана Ђекић, етнограф, руководилац истраживачког одељења Покрајинског завода за заштиту споменика културе, са темом: Узајамни утицаји код разних народности,
– Весна Станулов, етнограф, антрополог Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада, са темом: Узајамни утицаји у народној архитектури разних народности и
– Каролина Нади, уметнички руководилац пројекта, Завод за културу војвођанских Мађара, са темом: Представљање тематике кампова везаних за пројекат.

Did you like this? Share it!

0 comments on “КОНФЕРЕНЦИЈА У СЕНТИ

Comments are closed.