МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА НА ИСТРАЖИВАЊУ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА СИГЕТ АНКА

Тренутно се реализују археолошка истраживања на локалитету Сигет Анка, у оквиру пројекта који је настао кроз сарадњу неколико институција: Народног музеја у Кикинди, Универзитета у Мичигену и Винсконсину Ла Крос из Сједињених Америчких Држава, као и Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица и Музеја у Сенти.

Локалитет Сигет Анка налази се у месту Рабе у општини Нови Кнежевац, у близини границе Србије, Мађарске и Румуније. Чини га утврђено тел насеље оивичено Паганскиим потоком и захвата површину од око 4 хектара. Садржи остатке живота од раног бронзаног доба до пуног средњег века. Проглашен је за непокретно културно добро на основу одлуке Владе Републике Србије број 633-3721/97 од 17.10.1997 (Службени гласник 51/13 из новембра 1997).

Приликом ранијих пробних ископавања која је спровео Рајзнер 1890. године откривене су основе кућа из периода раног бронзаног доба и део некрополе са 7 гробова из периода средњег века, датовани у 10. век.

Након радова на геофизичким снимањима, обављеним 2017. године, ове године ради се на ископавању стратиграфских сонди на неколико индикативних зона локалитета, да би се потврдили резултати претходних снимања. Посебан значај ово археолошко налазиште има за разјашњење односа моришке и ватинске културе раног и средњег бронзаног доба, што је и циљ нових мултидисциплинарних истраживања.

Did you like this? Share it!

0 comments on “МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА НА ИСТРАЖИВАЊУ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА СИГЕТ АНКА

Comments are closed.