ОБНОВА СПОМЕНИКА НЕМИРНА РАВНИЦА У ТАВАНКУТУ

ОБНОВА СПОМЕНИКА НЕМИРНА РАВНИЦА У ТАВАНКУТУ

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица je на основу листе приоритета за обнову споменика на територији Суботице у 2020-ој години покренуо текуће одржавање споменика Немирна равница у шумовитом пределу Таванкута. Инвеститор је било Јавно предузеђе за управњање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, који је путем јавне набавке поверио радове извођачу „Гранит Лијешће“ из Сремске Митровице.

Споменик је свечано отворен дване 1971. године. Идејно решења споменика дали су Карло Де Негри, Бела Дуранци и Ференц Калмар, који је израдио делове споменика од гвожђа. Ова спомен композиција постављена као интервенција у природи, дуго је чекала своју обнову и изузетно је што се ова инвестиција коначно догодилиа.

Након што је уклоњена велика количина самониклог растиња која је почела да угрожава споменик – изведени су радови на санирању ивичњака од вештачког камена који симболишу валовиту равницу, и који нас вијугавим таласа воде до централног споменика, на благом узвишењу. Малтерисати обијене ивичњаке да буду истоветни оригиналу по структури, изгледу и боји и при том користити везиво ради бољег пријањања новог материјала за стару подлогу.

Беле мермерне плоче уз ивичњаке, на прилазу споменичком комплексу очишћене су од наслага прљавштине, а настала оштећења и пукотине надомешћена су на свим плочама, као и на оквирима од вештачког камена. Слова су обојена у црно, као што је било у оригиналу. Садржај текста на мермерним плочама је: BUNTOVNI SINOVI NEMIRNE RAVNICE PONIKLI IZ PESKA NAŠE BUDUĆNOSTI KAMENI MEĐAŠI I PLODOVI CRNICE, где је било потребно израдити недостајућу плочу од мермера димензија са текстом који недостаје. Такође су саниране беле мермерне плоче са именима погинулих жртава. И велика плоча са мапом партизанских база.

Пошто се споменик налази на узвишењу направљен је каскадни бетонски прилаз како би се обезбедио бољи приступ. Обновљен је и попуцали плато пречника 6,3 м на коме се уздиже скулптура од гвожђа. Скулптура је очишћена од гвожђа антикорозивним средствима, а затим премазати заштитном фарбом истоветно оригиналу.Такође, очишћен је бетонски параван на коме се налази натпис и надомешћена су оштећења на бетонском споменику.

Након неопходних и дугоочекиваних интервенција на споменик потребно је поверити надлежним месним заједницама или удружењима да редовно одржавају споменик како самоникло растиње не би уништило цео комплекс јер споменик Немирна равница у Таванкуту поседује културно-историјске вредности.

Маја Ракочевић Цвијанов – пројектант услова за текуће одржавање споменика.

« 1 од 33 »
« 2 од 2 »

Did you like this? Share it!

0 comments on “ОБНОВА СПОМЕНИКА НЕМИРНА РАВНИЦА У ТАВАНКУТУ

Comments are closed.