ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ У СЕНТИ

ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ

Археолошка ископавања на територији општине Сенте, спроведена 2019. године у склопу активности везаних за изградњу трасе гасовода, представљала су прва истраживања те врсте након вишедеценијске паузе. У току два месеца ископавана су два локалитета у атару села Горњи брег. Старије налазиште, означено као лок. 45 представља сарматско насеље из периода 4-5. века, док млађе налазиште означено као лок. 42, односно Црквено брдо, потиче из средњовековног раздобља.

Овде је истражена површина од 1250 m2, на којој су откривени остаци пет кућа, више десетина јама, неколико ровова и бунар, који су датовани у раздобље 11-15. века. Двомесечни боравак екипе на поменутом локалитету проширио је сазнања о раносредњовековном културном наслеђу. Наиме, на основу раније откривеног, али никада публикованог археолошког материјала, констатовано је постојање позноаварске некрополе (друга половина 8. века) и некрополе из периода мађарског насељавања на простору Горњег брега на месту некадашње ватрогасне касарне. Осим тога, лоцирана је још једна некропола из периода мађарског насељавања на простору циглане северно од села. Ови досада непознати налази ће бити објављени до краја године.

Сва ова сазнања указала су на значај ширег простора Горњег брега, будући да се у пречнику од око 5 km налази више средњовековних налазишта. Стога су Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица и Филозофски факултет у Београду покренули заједнички пројекат систематског истраживања локалитета Црквено брдо. Први корак било је спровођење геомагнетних истраживања, која су омогућила тачно лоцирање цркве на неких 250m западно од већ констатованог насеља. Реч је о грађевини приближних димензија 30 (E-W) x 20 (N-S) m. Добијени резултати, као и могућност истовременог проучавања насеља и цркве са некрополом, препознати су од стране Министарства културе и информисања републике Србије, који су финансијски подржали започињање археолошких ископавања цркве. Значај овог културног наслеђа који превазилази локалне оквире јер представља део европске културне ризнице, препознала је и локална самоуправа, па је и општина Сента финансијски подржала ископавања, чији се почетак очекује крајем месеца септембра.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ У СЕНТИ

Comments are closed.