ПРОЈЕКАТ ДУГОРОЧНИХ ДРУШТВЕНИХ ПРОЦЕСА И ДЕМОГРАФСКЕ ДИНАМИКЕ РАНОГ БРОНЗАНОГ ДОБА (2800-1700п.н.е.) У СЕВЕРНОБАНАТСКОМ РЕГИОНУ СРБИЈЕ

Toком марта и априла 2019. године у току друге фазе „Пројекта дугорочних друштвених процеса и демографске динамике раног бронзаног доба (2800-1700 п.н.е.) у севернобанатском региону Србије“ обављено је геофизичко снимање и бушење ручном геолошком бушилицом на простору неколико археолошких налазишта из периода бронзаног доба на територији општине Нови Кнежевац, катастарске општине Мајдан и Банатско Арађелово, да би се добили подаци о просторном распореду насеља и стратиграфском наслојавању локалитета.

Да би се установиле крактеристике попут: објеката (облик и број просторија кућа), јама, огњишта, пећи и фортификација, обављена су геофизичка испитивања уз помоћ флуксгејт градиометра (Бартингтон 601-2). Укупна површина снимљена градиометром износи око 10 хектара.

Главни циљ пројекта је да се дође до нових сазнања о друштвеним и економским транзицијама у формирању регионалних демографских процеса и централизацији контроле природних и културних ресурса током бронзаног доба. Путем формирања базе података о просторном рапореду и интензитету прикупљеног археолошког материјала из одговарајућих периода наше прошлости, додатних бушења и снимања могуће је реконструисати демографску динамику и њене утицаје на остале важне аспекте друштва.

Пројекат се реализује кроз сарадњу Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, Одељења за антропологију Универзитета у Питсбургу и Градског музеја Сента.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ПРОЈЕКАТ ДУГОРОЧНИХ ДРУШТВЕНИХ ПРОЦЕСА И ДЕМОГРАФСКЕ ДИНАМИКЕ РАНОГ БРОНЗАНОГ ДОБА (2800-1700п.н.е.) У СЕВЕРНОБАНАТСКОМ РЕГИОНУ СРБИЈЕ

Comments are closed.