САРАДЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА СИСТЕМАТСКИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЦРКВЕНО БРДО У ГОРЊЕМ БРЕГУ, ОПШТИНА СЕНТА

Локалитет Црквено брдо налази се око 8 км југозападно од Сенте, у атару села Горњи Брег са десне стране локалног пута Сента ‒ Торњош.

Налазиште је крајем 19. века први обишао А. Дудаш, локални истраживач прошлости (Dudaš 1890), али су подаци о локалитету, на коме су се налазили остаци камене цркве, као и некропола презентовани нешто касније (Коrek 1944, 324‒325).

Један је од локалитета који су били угрожени изградњом магистралног гасовода (интерконектор) од границе Бугарске до границе са Мађарском и на коме су 2019. године извршена заштитна археолошка истраживања на траси гасовода (Шпехар, Марковић и Јовић 2021).

Од 2021. године реализује се Пројекат систематских археолошких истраживања локалитета Црквено брдо у Горњем Брегу, општина Сента. Пројекат носи Филозофски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Међуопштинским заводом за заштиту споменика културе Суботица. Руководилац истраживања је проф. Др Перица Шпехар са Одељења за археологију Филозофског факултета.

Након претходно извршених геофизичких снимања дела локалитета, ископавањима су откривени делови средњовековне цркве и заштитних ровова око ње.

Средства за овогодишња истраживање обезбедило је Министарство културе и информисања Републике Србије и општина Сента.

Истраживање Црквеног брда допринеће новим сазнањима о животу на простору долине реке Калоче у периоду средњег века, али такође биће важна за даљу презентацију и туристичку понуду општине Сента.

https://www.magyarszo.rs/hu/4740/vajdasag/251582/%C3%81rp%C3%A1d-kori-templom-maradv%C3%A1nyait-keresik.htm

https://pannonrtv.com/rovatok/vesti-na-srpskom/arheoloska-iskopavanja-kod-gornjeg-brega-se-privode-kraju

https://www.magyarszo.rs/hu/4754/vajdasag/252573/%C3%81rp%C3%A1d-kori-maradv%C3%A1nyokra-leltek.htm

Did you like this? Share it!

0 comments on “САРАДЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА СИСТЕМАТСКИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЦРКВЕНО БРДО У ГОРЊЕМ БРЕГУ, ОПШТИНА СЕНТА

Comments are closed.