Фасаде Суботице

На суботичким фасадама налази се велики број скулптура и рељефа који су често дело скулптора и вајара, а не архитеката који су пројектовали одређене објекте. Ова апликација има задатак да назначи контуре о богатом фонду посебног вида непокретног културног наслеђа. Апликација представља преко 70 одабраних фасадних украса. Доминантна пажња посвећена је фигуралним рељефима и скулптурама у виду људског лика.

Преузмите апликацију на Google Play Store-у:

play store

Did you like this? Share it!

0 comments on “Фасаде Суботице

Comments are closed.