Завршена заштитна археолошка ископавања на локалитету Циглана у Новом Орахову

У периоду 10. априла до 10. маја 2018. године извршена су заштитна археолошка ископавања на локалитету Циглана у Новом Орахову. Локалитет се налази на источном излазу из Новог Орахова према Торњошу, са десне стране пута Бачка Топола-Сента, на месту где пут пресеца реку Чикер. Детектован је седамдесетих година прошлог века. Тада се приликом радова на вађењу глине наишло на остатке сарматске земунице, након чега су извршена заштитна ископавања мањег обима.

На овом налазишту констатовани су остаци насеља која припадају Сарматима. Током нових заштитних археолошких радова истражени су ровови око насеља, неколико отпадних јама, као и 4 гроба са прилозима у виду стаклених перлица и гвоздених ножића. Површински налази и један од гробова такође указују на постојање живота и у средњем веку.

Руководилац радова је Неда Мирковић-Марић, а стручну екипу чине Агнеш Секереш, Мирослав Марић и Лена Ђурановић Сабо. Антрополошку анализу ради Неда Димовски, а налазе документује Ивона Киш Малиновић.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Завршена заштитна археолошка ископавања на локалитету Циглана у Новом Орахову

Comments are closed.